Agencija za statistiku objavila koliko je ljudi u BiH ostalo bez posla

POSLJEDICE KRIZE

Od marta, kada je u našoj zemlji registrovan prvi slučaj zaraze korona virusom do kraja avgusta broj nezaposlenih u našoj zemlji se povećao za 29.323. Podaci su koje je objavila Agencija za statistiku BiH.

Ako se pak uporedi decembar prošle godine s oktobrom ove godine vidi se da je na nivou cijele BiH 25.647 manje zaposlenih.

Kako je Buka ranije pisala zvanična statistika Zavoda za zapošljavanje RS kaže da je od 19. marta, od kada posebno prate priliv lica po osnovu prestanka radnog odnosa, do 12.10. 2020. godine na evideneciju nezaposlenih prijavljeno 15.231 lice. U Zavodu su takođe naglasili da je 31.03.2020. godine na evidenciju nezaposlenih bilo 84.658 nezaposlenih lica, dok je zaključno sa 31.08.2020. godine stanje nezaposlenih lica na evideciji Zavoda 89.760 lica. Razlika po ovim pokazateljima je da u odnosu na mart sada imamo 5.102 lica više na birou za zapošljavanje.

Komentar cjelokupne situacije zatražili smo od ekonomiste Zorana Pavlovića.

Prema njegovim riječima ove podatke ne možemo uzeti kao tačne jer prije svega ne uzimaju u obzir ljude koji nisu ni prijavljeni, ali ni vlasnike malih biznisa i radnji koji uprkos smanjenom poslovanju ili čak prestanku rada, zbog administrativne procedure i nade da će opet “stati na noge” i dalje vode kao zaposleni. “Najveći udar je upravo na onim mikrobiznisima kojima je to osnovna i jedina djelatnost, jedini izvor prihoda, tako da neko ko ima obućarsku radnju, i odluči je privremeno zatvoriti neće se odjaviti, jer je to i procedura i jer se nada da će moći ponovo da pokrene posao kada situacija sa pandemijom bude povoljnija”, naglašava Pavlović i dodaje da prevelike tenzije i stavljanje u fokus priče o pandemiji vrlo destruktivno utiče na sve segmente našega života, a posebno ekonomije: “Sve ovo vrlo destruktivno utiče na potrošnju, na kupce, na male preduzetnike, ali i na situaciju gdje ljudi mogu i hoće nešto da investiraju i pokrenu kao biznis. Imamo I jako negativan marketing medijskih kuća oko nečega što će nam biti sastavni dio života dok ne dođe vakcina, tako da uz pooštravanje svih ovih mjera kojima svjedočimo ovih dana to samo može imati samo destruktivnije posljedice po ekonomiju, a samim tim I na broj zaposlenih radnika”. 

Podsjetimo na kraju i na izvještaj Evropske socijalne političke mreže koja je za potrebe Evropske komisije, sačinila izvještaj o mjerama i djelovanju entitetskih vlada- Vlade Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine na suzbijanju negativnih posljedica na ekonomiju usljed pandemije virusa korona. 

U izvještaju, između ostalog, stoji da donesene mjere za suzbijanje negativnih efekata pandemije COVID-19- “Korona zakon” u FBiH i tromjesečni model pomoći u RS koji se odnosi na isplatu najniže plate, poreza i doprinosa radnicima firmi koje zbog epidemije vrusa korona nisu radile, možda neće biti dovoljne za očuvanje radnih mjesta. Navodi se takođe da su prava radnika u privatnom sektoru uglavnom slabo zaštićena u oba entiteta, da preovladavaju nesigurni radni uslovi koje trenutna kriza izazvana pandemijom može samo dodatno pogoršati. Zabilježeno je takođe i da su neki poslodavci vršili pritisak na radnike da potpišu sporazumni raskid ugovora o prestanku radnog odnosa kojim radnici gube sva prava, uključujući i naknadu za nezaposlene.

Buka