Agencija za bankarstvo izmijenila naknade za finansijske institucije

Agencija za bankarstvo Federacije donijela je odluke o izmjeni tarifa naknada za banke, mikrokreditne organizacije, lizing i faktoring društva, izvještava Indikator.ba.

U odlukama za banke, lizing i faktoring društva mijenja se naknada koja se odnosi za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije za pravna lica u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizička lica u iznosu od 200,00 KM, a koja se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka.

U odluci o izmjeni naknada za mikrokreditne organizacije mijenja se naknada za osnivanje organizacionih dijelova mikrokreditnih organizacija koje imaju ovlaštenje za dodjelu mikrokredita 1.000,00 KM, a za osnivanje organizacionih dijelova MKO koja nemaju ovlaštenja za dodjelu kredita i za promjenu adrese sjedišta svih organizacionih dijelova MKO u iznosu od 500,00 KM.

Takođe, dodaje se nova alineja po kojoj naknada za izdavanje saglasnosti za imenovanje svakog pojedinačnog člana nadzornog/upravnog odbora MKO ili direktora i članova uprave MKO iznosi 1.000,00 KM.

Kao i u slučaju ostalih finansijskih institucija i mikokreditne organizacije će naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije za pravna lica plaćati u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizička lica u iznosu od 200,00 KM.