Agencija TRGO Osiguranje

Poduzetnički projekti pojedinaca su jedina šansa svakog društva koje želi da napreduje.

U BiH nedostaje sistemska podrška privređivanju, a ambicioznih poduzetnika ima i oni se “snalaze” u ovdašnjim prilikama.

Agencija TRGO Osiguranje je jedan od takvih primjera:

– ZASTUPANJE U OSIGURANJU,
– REGISTRACIJA VOZILA,
– ODJAVA,
– PRIJAVA,
– KASKO OSIGURANJE,
– OSIGURANJE IMOVINE,
– PUTNIČKO OSIGURANJE.

Adresa: BP SUŠA VISOKO
061/994-080
061/592-319
062/795-786

agencija.trgo@gmail.com