Adnan Muslija odbranio doktorsku disertaciju

Magistar ekonomije Adnan Muslija uspješno je (05. juna 2020. godine) odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom: “Aplikacija principa dobrog upravljanja državnom upravom u funkciji unapređenja direktnih stranih investicija kao faktora ekonomskog razvoja sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu”, na Fakultetu za upravu u Sarajevu (Univerzitet u Saerajevu)

Doktorsku disertaciju Muslija je odbranio pred komisijom u sastavu:

1. Doc. dr. Merdža Handalić Plahonić – docent, “Teorijska ekonomija i finansije” naučna oblast –  PREDSJEDNIK;

2. Prof. dr. Sahrudin Sarajčić, redovan profesor, “Finansije” naučna oblast – ČLAN/MENTOR; 

3. Doc. dr. Ademir Abdić – docent, “Kvantitativna ekonomija” naučna oblast – ČLAN;

4. Doc. dr. Đevad Šašić, docent, “Menadžment i organizacija javnog sektora” naučna  oblast –  ČLAN;

5. Doc. dr. Amel Delić – docent, “Upravno-pravna” naučna oblast –  ČLAN.

visoko.ba