Adna Smailagić – SDP kandidat na listi za Parlament BiH

Adna Smailagić (dj. Mataradžija) rođena je 29.11.1989. godine u Sarajevu. Pohađala je osnovnu školu „Kulin Ban“ u Visokom, a srednje obrzovanje stekla u Gimnaziji Visoko, sa završenim Matematičko-informatičkim usmjerenjem. Dodiplomski studij završila je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, smjer Računovodstvo i revizija, a potom i Master studij na istom fakultetu, smjer Finansijski menadžment i time stekla akademsku titulu i
profesionalno zvanje magistar menadžmenta. Prvo radno iskustvo sticala je na fakultetu na poslovima demonstratora na katedri za Kvantitativnu ekonomiju. Pripravnički staž je obavila u preduzeću „Alim“ doo Visoko u Odjelu za računovodstvo i finansije. Trenutno
je zaposlena u Grawe osiguranju dd Sarajevo kao asistent generalnog direktora, a obavlja i dužnost direktorice povezanog pravnog lica Consulting Plus doo Sarajevo.
U toku svog školovanja učestvovala je na različitim takmičenjima iz Matematike, Fizike i Informatike, od općinskog, kantonalnog, federalnog nivoa, pa do Juniorske matematičke olimpijade za osnovne škole, te Mediteranske matematičke olimpijade za srednjoškolce.
Isticala se i u sportu kao član ženske odbojkaške reprezentacije u srednjoj školi.
Dobitnica je mnogobrojnih diploma, certifikata, priznanja i nagrada za postignute izvanredne rezultate u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti, od kojih izdvajamo samo neka: Učenik generacije u osnovnoj i srednjoj školi, Student dekanove liste Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu.
Posjeduje brojne priznate reference i koautor je više stručnih radova objavljenih u zbornicima, na različitim naučnim konferencijama, simpozijima i seminarima iz oblasti ekonomije i menadžmenta.
Živi u Visokom, udata je i majka jednog djeteta.

Član je Socijaldemokratske partije od 2011. godine i aktivistica Foruma mladih i Foruma žena OO SDP BiH Visoko. Od tada pa do danas obavljala je različite funkcije u organima lokalne organizacije ove partije i interesnim oblicima organizovanja: podpredsjednica
Foruma mladih, član izvršnog odbora, član općinskog odbora, član nadzornog odbora.
Svoj politički angažman odlučila je krunisati kandidaturom na predstojećim Općim izborima kao kandidat na listi za Parlament BiH u izbornoj jedinici 514. Njen motiv političkog djelovanja jeste prevashodno borba za prava mladih u BiH, sigurnost djece, razvoj ekonomije i zapošljavanja, povećanje penzija i stabilizacija PIO fondova.