Admir Kapo: Srbiji smo poklonili 13, Hrvatskoj 15 milijardi! Svijetu smo dali 137 milijardi KM!

Šokantni i ekskluzivni podaci koje otkriva

Admir Kapo: Za 20 godina svijetu smo “poklonili” 137 milijardi KMAdmir

Kapo: Srbiji smo poklonili 13, Hrvatskoj 15 milijardi! Svijetu smo dali 137 milijardi KM!Razlike, deficit u uvozu-izvozu: Za 10 godina Srbiji smo poklonili 13 milijardi, uglavnom na proizvodima koje imamo i koji su kvalitetniji! Hrvatskoj smo poklonili 15 milijardi! Za 20 godina, svijetu smo dali 137 milijardi KM

Samo za deficit sa Srbijom i Hrvatskom, oko 30 milijardi, mogli smo otvoriti million radnih mjesta! Samo u deficitu sa Srbijom, mogli smo zaposliti sve nezaposlene u BiH! Za ovo su krivi država koja nije rasteretila privredu, ali i narodi koji kupuju strano, a ne domaće! Svaki građanin koji uzme tuđi proizvod pored proizvoda iz BiH i stavi ga u korpu, direktno radi na tome da mu dijete ode iz ove države!

Posljednjih 10 godina milijardu i nekoliko stotina miliona maraka, samo deficit na uvozu vode i sokova potrošimo više nego proizvedemo, a možemo proizvoditi za svoje potrebe, pa čak i da izvozimo, a budžet KS za ovu godinu je manji od milijardu! Meso i prerađevine, u posljednjih 10 godina, uvezli smo 2.284.179.373 a izvezli 410.341.077 KM, uglavnom deficit na mesu nešto manje od 2 milijarde (1.873.865.296). Za dvije industrijske oblasti više od tri milijarde KM! Milijeko i mliječne prerađevine, u posljednjih 10 godina mi uvezli smo 1.573.615.502 KM, a izvezli 865.240.533, što znači 708.374.969 je deficit! BiH proizvodi sigurno bolje i kvalitetnije od onog što uvozimo! Nedostaje nam sirovine, a i prednost dajemo onim koje uvozimo! Na ove tri industrijske oblasti na kojima smo trebali praviti suficit, mi smo izgubili jedan budžet manjeg bh. entiteta godišnjeg.

Deficit sa Srbijom – koji smo proizveli u posljednjih 10 godina iznosi 12.889.309.755 KM oko 13 milijardi! Zamislite šta smo mogli uraditi s tim parama. S 13 milijardi mogli smo zaposliti apsolutno sve s Biroa, svih 400 i nešto hiljada nezaposlenih.

Deficit s Hrvatskom – u posljednjih 10 godina je 15.959.821.858 KM, oko 16 milijardi! Jedno radno mjesto, ako uzmemo prosjek 30 hiljada, teba da se otvori, s deficitom ove dvije zemlje izgubili smo 961.637 radnih mjesta, oko milion radnih mjesta! Oni ne mogu ništa više proizvoditi od nas, jer mi imamo resurse, mi najmanje dvije trećine možemo proizvoditi za svoje potrebe. Privatni i državni sektor zapošljavaju taj određen broj ljudi i pored toga imamo 400 hiljada nezaposlenih. 100 miliona bi ostalo u državi na godišnjem nivou! Mi plaćamo cijenu zbog svoje nesvjesnosti! U kolektivnoj hipnozi smo! Vlasnik sam onoga što stavljam u korpu, nema nikog ko nam to naredi! Preko 100 miliona date drugima za proizvode koji su kod nas bolji!

Deficit koji smo napravili je 137.543.911.553 KM! Ovo je protočni bojler! Na prehranu je najmanji procenat 25%, to je oko 30 milijardi! BiH bez obzira na sve, od zemalja u region, ima najviše šanse! Vanjski dug Hrvatske iznosi 41 milijardu eura! Vanjski dug Srbije je 25 milijardi eura, Slovenije 40 milijardi eura, BiH 6 milijardi eura!

Ako imamo deficit 137 milijardi, dijaspora je direktno spasila bih od ekonomske propasti! Građani na bankama drže 13,3 milijarde maraka! Zamislite da se te ideje ljudi za biznis oslobode da pare ne stoje na bankama! Svi segmenti društva se moraju uključiti! Da smo 10 posto spasili ovih para, prosječna plata bi bila dvije hiljade! Rasteretimo privredu, pa kao domino efekat nestanu problemi iz ministarstava!

face.tv