Admir Ganic – akademski slikar

Admir-GanićRođen je 23.01.1987. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Visokom. Godine 2006. upisuje Akademiju likovnih umjestnosti u Sarajevu, smijer grafika, u klasi profesora Salima Obralića.Do sada je izlagao na više kolektivnih izložbi u Sarajevu, Visokom, Zenici, Goraždu, Mostaru i drugim bosanskohercegovackim gradovima. Također izlagao je i u inostranstvu, u Hrvatskoj, Turskoj, Makedoniji i Crnoj Gori.Dobitnik je Prve nagrade u oblasti grafike na Nagradnom konkursu za likovne radove studenata završnih godina i apsolvenata studija likovnih umjetnosti na visokoškolskim ustanovama u FBiH.
Trenutno predaje Crtanje u Srednjoj školi primjenjenih umjetnosti u Sarajevu.

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus