Admir Babić (SDP): Neki rukovodioci službi ocjenjeni negativno, dok su službe kojim su rukovodili ocjenjene pozitivno, kako je to moguće?

772

Da li je istina da su prilikom ocjenjivanja državnih službenika neki rukovodioci službi ocjenjeni negativno, dok su službe kojim su rukovodili ocjenjene pozitivno te kako je to moguće?

Prema meni dostupnim informacijama, neki od rukovodioca službi su prilikom ocjenjivanja rada državnih službenika ocjenjeni negativnim ocjenama dok su službe kojima su rukovodili ocjenjene kao uspješne, kako je upoće moguće da služba čiji je rad ocjenjen na svom čelu ima rukovodioca čija ocjena je negativna, te ko je onda rukovodio službom budući da je njen rad ipak pozitivan.

Molim vas da u odgovoru dostavite ocjene svih državnih službenika.

Odgovor na vijećničko pitanje vijećnika Admira Babića dao je gradonačelnik Mirza Ganić:

Na osnovu pitanja vijećnika Admira Babića a postavljenog dana 31.05.2022. godine
dajem sljedeći odgovor:

Ocjenjivanje državnih službenika i namještenika defnisano je Pravilnikom, kojim su utvrđeni kriteriji i postupak ocjenjivanja.
Ocjenjivanje državnih službenika i namještenika vrši se u cilju kvalitetnog
profesionalnog obavljanja poslova i radnih zadataka, stvaranja preduslova za profesionalan razvoj i jačanje integriteta organa državne službe.

Također važno je istaknuti da se različito posmatraju ponašajne kompetencije
rukovodećih državnih službenika i šefova unutrašnjih organizacionih jedinica od ponašajnih kompetencija za ostale državne službenike.

Sumiram, ne ocjenjuju se službe, već pojedinačni radnici. Produkivnost radnika je
odgovornost neposrednog rukovodioca. Neposredni rukovodilac može ocijeniti uspješnom ocjenom svog radnika, ali to ne znači da je rukovodilac dobar radnik.

Cijeneći obimnost materijala koji nastaje prilikom ocjenjivanja, kao i zaštitu podataka
iz personalnog dosijea imate mogućnost uvida u sav materijal koji je nastao prilikom
ocjenjivanja u Službi za opću upravu i zajedničke poslove.

S poštovanjem,

Gradonačelnik

Mirza Ganić

Na dostavljeno pitanje tražim pisani odgovor u roku propisanom Poslovnikom.

                                                                                     

Komentari

komentara