A zašto smo mi to drski i bezobrazni???

Reakcija ugostitelja: A zašto smo mi to drski i bezobrazni???

A zašto smo mi  to načelnice drski i bezobrazni??? Je li zato što se borimo za svoja prava i tražimo razgovor da nam objasnite zašto je nas 7 odabrano da se reguliše trotoar i uredi grad???  Prije svega gopođo Načelnice nije ljudski nazivati nas drskim i bezobraznim, pogotovo ne Vi koja trebate da budete prva među jednakim, Vi koji ste u kampanji  naglašavali da ste otvoreni za građane 24 sata i za komunikaciju sa njima.

Ako iko mijenja teze onda ste to Vi gospođo načelnice, jer je stvarno neprihvatljivo da paušalno govorite  o nelegalnom zauzimanju  trotoara  (isto kao da Vi niste ovdje drugi mandat) i kao da  Vi isti niste davali nama odobrenja za postavljanje bašti i kao da Vi isti niste od početka mogli uvesti komunalne inspektore u  smjene da kontrolišu bašte, da pišete kazne i i gdje treba da se ocrta bašta da je ocrtate. Čiji je to posao trebao da bude Vaš ili Naš? Odjednom smo mi krivi jer Vi niste radili svoj posao od početka kako treba. Bespravno zauzimanje trotoara kako navodite uopće nije tačno jer mi godinama redovno plaćamo svoje bašte i nikako da nam odgovorite koga ugrožava  bašta na Trgu, bašte u zabrani saobraćaja ili one kojima se prethodnu godinu smanjili  gabarite da bi pješaci prolazili. Vi stvarno  nama niste jasni gospođo načelnice!? Ako se po Odluci o Komunalnom redu nastoji implementirati  zakon, zašto se to ne radi jednako prema svima a ne ciljano samo na nas 7 i zašto nas tretirate kao prestupnike zakona jer niko od nas ne bi opstao tolike godine da ne volimo ovaj grad i da nas građani ne podržavaju.

Na jednom od prvih sastanaka u junu smo gospođi iz Službe za urbanizam objasnili da smo svjesni da nastojite da „uvedete  u red“ bašte i da nemamo nikakvih problema s tim, da želimo dijalog i da želimo da radimo samo u vrijeme zabrane saobraćaja i ocrtanih površina ali očigledno Vama to ništa nije predstavljalo. Vama su majke sa djecom, trudnice i prolaznici izgleda samo bitni kada mi  treba da radimo jer  ti isti trotoari su neprohodni čitavu zimu od leda i gomila snijega. Vama  su izgleda samo bitni oni  trotoari na kojima ljudi rade a  desetine drugih trotoara i blokiranih saobraćajnica su Vama nebitni.

Samo da gospođo načelnice  razjasnimo još jednu stvar, ubacujete u izjavi  kako su bašte u nadležnosti izvršne vlasti (Načelnica i službe ) isto kao da je Vama neko to osporio i dodajete da  je bilo pokušaja da se to prebaci na zakonodavnu  vlast (Općinsko vijeće) a ne objašnjavate da ste Vi ti koji ste pokušali to da prebacite na Vijeće, niti pojašnjavate  razlog zbog kog ste to učinili.

Nama je žao gospođo načelnice NE što Vi  ne znate zašto smo Mi nezadovoljni, već što Vi ne želite da znate zašto i što nas još pri tom nazivate DRSKIM I BEZOBRAZNIM a da nijednom niste obavili razgovor sa nama!