A SDA ZDK: Inicijativa za zaštitu “Instituta sevdaha fondacije Omera Pobrića”

KLUB ZASTUPNIKAA-SDA ZDK Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sportZE-DO kantona

 

Zastupnička inicijativa

 

U skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona pokrećem inicijativu prema nadležnom Ministarstvu;

Molim resorno Ministarstvo da razmotri mogućnost da se pod okriljem budućeg Zavoda za zaštitu kulturne baštine Zeničko-dobojskog kantona, ili na neki drugi način,u svoj svojoj sveukupnosti zaštiti i sačuva “Institut sevdaha fondacija Omer Pobrić”. Naime, manje ili više, svi smo na neki način upoznati sa likom i djelom rahmetlije gosp.Omera Pobrića. Važnost i značaj lika i djela gosp. Pobrića posebno je naglašena od 2003. godine, kada osniva Institut u cilju afirmacije i očuvanja sevdaha kao lične karte Bosne I Hercegovine i bošnjaštva. Uz silne probleme iogromna odricanjakako u pogledu utrošenog vremena, energije, tako i vlastititih materijalno-finansijskih sredstava,uz nerijetko nerazumijevanje društvene zajednice, gosp.Pobrić je napravio ogromne rezultate na polju oživljavanja, revitalizacije i očuvanja bosansko-hercegovačkog kulturnog naslijeđa. Božijom voljom, njegov život je skončan 2010.godine, a na veliku žalost svih nas i rad pomenute fondacije je takođe ugašen. Već pet godina sva arhivska građa i materijal koji je rahmetlija gop. Pobrić vrijedno prikupljao, projektovao i publikovao, nažalost izložena je uticaju vremena ivjerovatno osuđena na propadanje. Pored toga, od kraja 2014.godine porodica Omera Pobrića je kompletno zdanje kuće sa pratećim objektima u kojem je smješten pomenuti Institut, sa svim onim što je gosp.Pobrić vrijedno prikupjao i stvarao, odlučila prodati. Po Statutu imovina Fondacije Omera Pobrića nakon smrti osnivača pripada pravnim nasljednicima. Gospođa Munevera Pobrić supruga Omera je naslijedila kako imovinu Instituta sevdaha tako i penziju Omera Pobrića (u iznosu od 326 KM), te zbog nezavidne materijalno-finansijske situacije prinuđena je prodati zaostavštinu svog supruga.

 

Molim resorno Ministarstvo da ozbiljno razmotri ovu Inicijativu kako bi se ovo vrijedno “blago” kulturno-historijskog, umjetničkog, odnosno, naučno-istraživačkog karaktera sačuvalo i spasilo kako od propadanja (“zuba vremena”), tako i od eventualne kupovine trećeg lica, koje nebi na adekvatan način čuvalo i njegovalo ovu vrijednu zaostavštinu.

 

Prijedlog mogućih rješenja:

U razgovoru sa nasljednicima gore navedene imovine (Instituta), naišao sam na njihovo odobravanje i zadovoljstvo ponuđenim rješenjem. Pri tome, u ovom trenutku  moguće su trenutno dvije opcije (što takođe neznaći da nemogu postojati i neke ostale):

1. Da se odkupi kompletno zdanje sa kućom i pratećim objektom u kojem se nalazi pomenuti Institut i

2. Da je odkupi samo dio zaostavštine od onoga što pripada Institutu.

Osim toga, mogući prijedlog je da se u u okviru porodićne kuće gdje je i osnovan Institut napravi određeni muzej Instituta ili da se kompletno naslijeđe koje pripada Institutu odkupi i prenese na neku drugu lokaciju (u neki drugi muzej).

 

Preporuka nadležnom kantonalnom Ministarstvu, da se u okviru ovog projekta uključe i najdirektnije angažuje pripadajuća općina (općina Visoko) sa resornim općinskim službama, kao i resorno federalno Ministarstvo.

 

S poštovanjem

 

Zastupnik u Skupštini ZDK

 

Doc.dr Amir Ganić