A-SDA Visoko

asdavisokoA-SDA Visoko je osnovana 2008. godine. Prvi predsjenik A-SDA Visoko je bio Arif Hasić, nakon čega je 2014. godine izabran doc. dr. Amir Ganić.

Na prvim općinskim izborima 2008. A-SDA Visoko je ostvarila jedno vijećničko mjesto u općinskom vijeću Visoko, a to je bio Admin Mostić, koji je nakon izvjesnog vremena napustio vijećničku poziciju, a zamijenio ga je Jasmin Dlakić. Na narednim općinskim izborima 2012. godine A-SDA osvaja četiri vijećničke poziciju u OV Visoko.

Općinski odbor A-SDA Visoko

PC Vizija
71300 Visoko

Mob: 061 355 404
E-mail: asdavisoko3@gmail.com
www.asda-visoko.com

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus