A-SDA: Usvojena deklaracija o osudi napada na Ustav i institucije BiH

Proširena sjednica Predsjedništva A-SDA: Usvojena deklaracija o osudi napada na Ustav i institucije BiH

Imajući na umu član I Ustava Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustav) kojim je utvrđen kontinuitet, demokratska načela i sastav države Bosne i Hercegovine, te član VI Ustava kojim je utvrđen sastav, procedure, jurisdikcija i odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu Ustavni sud),

Uzimajući u obzir učestale neprihvatljive napadepredstavnika iz manjeg bosanskohercegovačkog entiteta na Ustav i Ustavni sud nakon Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o poljoprivrednom zemljištu, prema kojoj se svopoljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj smatra imovinom Bosne i Hercegovine, a ne entiteta.

Zapažajući verbalne prijetnje suverenitetu i teritorijalnom integritetu države Bosne i Hercegovine najčešće i učestalo od strane člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika.

Uzimajući u obzir najavljenu političku blokadu rada institucija Bosne i Hercegovine od strane svih parlamentarnih političkih subjekata iz entiteta Republika Srpska na državnom nivou, te zaključke Narodne skupštine Republike Srpskekoji su usvojeni na posebnoj sjednici održanoj 17. februara 2020. godine.

Uočavajući nelagodu, nemir i zabrinutost građana Bosne i Hercegovine zbog neprimjerene i huškačke retorike pojedinih političkih predstavnika u medijskom prostoru, a kojom se širi strah zbog mogućih sukoba, proglašava ovu Deklaraciju o osudi napada na Ustav i institucije Bosne i Hercegovine:

I. Stranka demokratske aktivnosti Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika kojima najavljuje protuustavno djelovanje i podrivanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine organiziranjem referenduma o odcjepljenju u entitetu Republika Srpska, kao i izjave o secesiji kojima prijeti suverenitetu i teritorijalnom integritetu države Bosne i Hercegovine.

II. Stranka demokratske aktivnosti Bosne i Hercegovine osuđuje svaki oblik podrivanjauloge, značaja i odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a čije odluke su konačne i obavezujuće.

III. Stranka demokratske aktivnosti Bosne i Hercegovine poziva sve parlamentane stranke zastupljene u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, sve izabrane i imenovanezvaničnike u organima i institucijama Bosne i Hercegovine na dosljedno poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine, kao i poštivanje i dosljedno provođenje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

IV. Smatramo da je neprihvatljiv i za sve građane Bosne i Hercegovine štetan zaključak Narodne skupštine Republike Srpske, kojim se obavezuju predstavnici Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine da obustave donošenje bilo kakvih odluka u organima Bosne  i Hercegovine do usvajanja Zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija u Ustavnom sudu BiH i njegovog stupanja na snagu, jer se istim blokira rad zakonodavnih organa Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a samim tim i svi potrebni reformski procesi za stjecanje kandidatskog statusa i pridruživanje Europskoj uniji.

V. Pozivamo sve parlamentarne političke stranke i njihove izabrane i imenovane zvaničnike na državnom nivou da u skladu s Ustavom, zakonima i poslovnicima redovno i pravovremenoizvršavaju svoje obaveze, vođeni interesima države Bosne i Hercegovine i svih njenih građana, kako bi u skladu s utvrđenim zakonodavnim postupcima i parlamentarnom praksom ostvarivali političke ciljeve i rješavali sva otvorena pitanja.

VI. Pozivamo sve političke stranke u Bosni i Hercegovini, koje svoje  političko djelovanje i aktivnosti  temelje na načelima vladavine prava,da se usklađenim zajedničkim djelovanjem, u skladu s Ustavom, zakonima i demokratskim sredstvima, odupru svakom obliku narušavanja i ugrožavanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta, nezavisnosti i suverenosti države Bosne i Hercegovine.


   PREDSJEDNIK A–SDA BiH                                                                   ​

Nermin Ogrešević