logo liv s oko

Puni naziv: “LIV-S” d.o.o. Visoko
Adresa: Ulica i broj: Zanatski centar “Sebilj 2” bb, 71300 Visoko
Telefon: 032/733-235
 Fax: 032/733-235
 E-mail: liv-s@live.com
 Ovlašteno lice: Harun Bešlagić

Firma “LIV-S” d.o.o. osnovana je 2007. godine, te je proteklih godina, zahvaljujući jasnoj viziji i visokim standardima poslovanja izrasla u lidera na bosansko-hercegovackom i tržištu ovog dijela Europe. U svom asortimanu nudi sve potrebno za zbrinjavanje kućnog i industrijskog otpada, biootpada, papira, plastike i drugog, a stalnom nadopunom ponude, prateći novosti na svjetskom tržištu, svojim kupcima pruža mogućnost da idu u korak s europskim standardima zaštite okoline. Ponudom specijalnih vozila, strojeva i nadogradnji osigurano je održavanje čistoće gradova i naselja u skladu s ekološkom ravnotežom okoline. “LIV-S” d.o.o. osigurava servis i rezervne dijelove za svoje proizvode a njegova je prednost i mobilni servis koji odgovara na poziv kupaca u najkraćem mogućem roku. Stalna prisutnost na tržištu, zadovoljstvo kupaca, te kvaliteta i trajnost proizvoda jamče da je “LIV-S” d.o.o. dobar i siguran poslovni partner.