737.417,58 KM vrijednost uređenja 395 m desne obale rijeke Bosne

Hronologija radova na uređenju desne obale rijeke Bosne

Radovi na uređenju desne obale rijeke Bosne u Visokom od P1-P4 dužine 215 m

U toku 2018. godine “Agencija za vodno područje rijeke Save”  Sarajevo, a na osnovu upućene aplikacije Grada Visoko je provela postupak javne nabavke za radove na uređenju desne obale rijeke Bosne i postavljanju betonskih prizmi i betonskog vijenca na rijeci Bosni uzvodno od gradskog mosta u Visokom, dionica P1-P4.

Postupak izvođača radova je bila obaveza Agencije.

Izvođač radova je bila firma “TERMO-BETON” d.o.o. Breza.

Nadzor nad izvođenjem radova je vršio “Zavod za vodoprivredu” Sarajevo.

Sredstva su obezbjeđena od strane “Agencije za vodno područje rijeke Save” u ukupnom iznosu 295.249,50 KM.

U okviru ugovorenih radova izvršeni su pripremni radovi, zemljani radovi, izveden je armirano betonski zid, nožice obaloutvrde, te nasipanje desne obale rijeke Bosne.

Nastavak radova na uređenju desne obale rijeke Bosne od P1-P4 dužine 215 m

Obalo

Za završetak ove dionice “Agencija za vodno područje rijeke Save”  Sarajevo, a ponovo po zahtjevu Grada Visoko je provela postupak javne nabavke za radove na uređenju desne obale rijeke Bosne i postavljanju betonskih prizmi i betonskog vijenca na rijeci Bosni uzvodno od gradskog mosta u Visokom, dionica P1-P4.

Postupak izvođača radova je bila obaveza Agencije.

Izvođač je bila firma “TERMO-BETON” d.o.o. Breza dok je stručni nadzor nad izvođenjem radova vršila  firma Construct projekt d.o.o. iz Zavidovića. Sredstva su obezbjeđena od strane “Agencije za vodno područje rijeke Save” u iznosu od 44.448,08 KM.

U okviru ugovorenih radova izvršeno je betoniranje čeonih i poprečnih greda betonom MB 30 sa potrebnom armaturom  i oblaganje kosine obale  betonskim šestougaonim prizmama površine 798,81 m2.

Nastavak radova na uređenju desne obale rijeke Bosne od P4-P7 dužine 180 m

51

Za nastavak radova na novoj dionici od P4-P7 u dužini od 180 m , Grad Visoko je uputio aplikaciju “Agenciji za vodno područje rijeke Save”  Sarajevo, koja je provela postupak javne nabavke.

Izvođač radova je bila firma “TERMO-BETON” d.o.o. Breza dok je stručni nadzor nad izvođenjem radova vršila  firma Ipsa Sarajevo.

Postupak izvođača radova je bila obaveza Agencije.

Sredstva su u cjelosti obezbjeđena od strane “Agencije za vodno područje rijeke Save” u iznosu od 397.720, 00 KM.

U okviru ugovorenih radova izvršeni su pripremni radovi, zemljani radovi, izveden je armirano betonski zid nožice obaloutvrde, te nasipanje desne obale rijeke Bosne, a potom je izvršeno betoniranje čeonih i poprečnih greda betonom MB 30 sa potrebnom armaturom  i oblaganje kosine obale  betonskim šestougaonim prizmama.

Ukupno izvedeni radovi od P1 do P7 – dužina uređene obale je 395 m.

Ukupna vrijednost radova 737.417,58 KM.

visoko.gov.ba