7. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko 27.05.2021.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20) , a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 7. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina održati:

27.05.2021. godine (četvrtak) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, sa početkom u 14:00 sati

sa sljedećim:

                                                               D N E V N I    R ED

        1. Izvod iz zapisnika sa 6. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

   2. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća Grada Visoko  u 2020. godini, sa planom i

       programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2021. godinu

      Izvještaj o radu Nadzornih odbora javnih preduzeća u 2020. godini

    2.1. JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko

    2.2. JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko

    2.3. JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko

    2.4. JP „Veterinarska stanica Visoko“ d.o.o. Visoko,

    IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika , predstavnik Grada    u Skupštini  

                                javnih preduzeća , direktori i  predsjednici  nadzornih odbora javnih preduzeća

    2.5. Informacija predstavnika Grada Visoko u Skupštini javnih preduzeća o održanim 

           skupštinama javnih preduzeća Grada Visoko

   IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika  i predstavnik Grada    u Skupštini  

                                javnih preduzeća

    2.6. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti  na Poslovnik o radu Skupštine

           JKP      „Visoko“     d.o.o. Visoko

    2.7. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Skupštine     

           JKP„Gradska   groblja“ d.o.o. Visoko

    2.8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Skupštine  JP „Visoko  

           Ekoenergija“ d.o.o. Visoko

   IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika  i predstavnik Grada    u Skupštini  

                              javnih preduzeća

    2.9. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini  

           JKP    „Visoko“   d.o.o. Visoko za razrješenje Nadzornog odbora i  imenovanje

             privremenog  Nadzornog odbora

    2.10. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u  Skupštini

              JKP     „Gradska    groblja“ d.o.o. Visoko za razrješenje Nadzornog odbora i 

              imenovanje    privremenog Nadzornog odbora

    2.11. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Grada Visoko u Skupštini  

   JP   „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko Visoko za razrješenje Nadzornog odbora i   

             imenovanje privremenog   Nadzornog odbora

    IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika  i predstavnik Grada    u Skupštini  

                               javnih preduzeća

    3.  Prijedlog akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim

         promjenama (SECAP) Grada Visoko za period do 2030. godine

          IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

     4.  Prijedlog odluke o predaji kanalizacione infrastrukture na području lokaliteta Zbilje na

    upravljanje i korištenje JKP „Visoko“  d.o.o. Visoko

    IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

     5. Prijedlog odluke o oslobađanju od plaćanja naknade za vatrogastvo za privredne subjekte

           na području Grada Visoko za 2020.godinu

  IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnika

    6.  Prijedlog odluke  o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Gradske    

          izborne komisije Visoko

         IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

     7.  Izvještaj o  izvršenju Budžeta Grada Visoko za  period 1.1.2021.-  31.03.2021.godine

  IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

     8.  Informacija o stanju lokalnih vodovoda, radu vodnih odbora  lokalnih vodovoda i 

         Izvještaj o  poduzetim aktivnostima povodom analiza voda sa lokalnih vodovoda na

         području   Grada Visoko u 2020.godini

         IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika, Edina Ahmetović, pomoćnica

         Gradonačelnika

     9.  Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje u 2020.godini

   IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu

  10. Vijećnička pitanja i inicijative.

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni re

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđene mjere epidemiološke zaštite, uz nošenje zaštitne opreme, držanja propisanog rastojanja i poštujete raspored sjedenja u sali Kulturnog centra Altindag , kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

Red. brKomisijaDatumVrijeme
1.Komisija za  izbor i imenovanja25.05.2021.god.14:00 sati
2.Komisija za prostorno planiranje,   uređenje i ekologiju25.05.2021.god.14:30 sati
3.Komisija za statut i propise26.05.2021.god.14:00 sati
4.Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja26.05.2021.god.15:00 sati
      
PREDSJEDAVAJUĆI Gradskog vijeća Visoko
      Nikola Pekić,s.r.

Materijal:
https://www.dropbox.com/sh/k7k6c2nint5gs18/AABklqfXeVEGsZoyclceAvO4a?dl=0