68 pčelara ostvarilo poticaj od 7 KM po pčelinjoj zajednici

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA POTICAJ VLASNICIMA PČELINJIH ZAJEDNICA

U cilju poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje Općinska načelnica je dana 18.12.2017. godine raspisala Javni poziv za poticaj vlasnicima pčelinjih zajednica (minimalno 10, a maksimalno 30 košnica/vlasnik).

Visina poticaja iznosila je 7,00 KM po pčelinjoj zajednici za podnosioce zahtjeva koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, te imaju izmirene obaveze prema udruženju pčelara u zadnje tri godine.

Na ovaj Javni poziv pristiglo je 68 zahtjeva, a svi podnosioci zahtjeva su ispunili uslove iz Javnog poziva, te je na taj način realizovana i ova vrsta poticaja, a isplaćena sredstva su u visini od 11.417,00 KM.

 

SPISAK LICA KOJA SU OSTVARILA PRAVO NA POTICAJ MOŽETE VIDJETI OVDJE

 

Obavještenje poljoprivrednicima

 

U cilju poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje Općinska načelnica je dana 18.12.2017. godine raspisala Javni poziv za poticaj vlasnicima pčelinjih zajednica (minimalno 10, a maksimalno 30 košnica/vlasnik. Visina poticaja iznosila je 7,00 KM po pčelinjoj zajednici za podnosioce zahtjeva koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, te imaju izmirene obaveze prema udruženju pčelara u zadnje tri godine.

Na ovaj Javni poziv pristiglo je 68 zahtjeva, a svi podnosioci zahtjeva su ispunili uslove iz Javnog poziva, te je na taj način realizovana i ova vrsta poticaja, a isplaćena sredstva su u visini od 11.417,00 KM

 

U prilogu se nalazi spisak lica koja su ostvarila pravo na poticaj:

 

Rb. Ime Prezime
1. Šabanović Malik
2. Lemeš Reuf
3. Bukva Selvedin
4. Puščul Began
5. Slinić Amir
6. Agić Neđad Ruzi d.o.o
7. Bešlagić Nijaz
8. Čehajić Osman
9. Omanović Mirza
10. Mataradžija Tarik
11. Bučo Fehima
12. Smajlović Mehmed
13. Ismić Ibrahim
14. Zilić Enis
15. Hasandić Rasim
16. Porča Osman
17. Zukić Sulejmen
18. Kvakić Kenan
19. Ganić Nermin
20. Halilović Admir
21. Ferhatović Elvedina
22. Džinalić Fuad
23. Handžić Enijad
24. Česa Hamid
25. Avdagić Muhamed
26. Tabak Dervo
27. Hodović Haris
28. Ganić Amir
29. Zerdo Senad
30. Alihodžić Ifet
31. Halilović Fadil
32. Bilalović Alija
33. Ferhatović Haris
34. Kosovac Akif
35. Hodžić Čemal
36. Žiga Memnun
37. Ahmić Senad
38. Bajrić Adem
39. Uzunalić Emir
40. Poračanin Hasib
41. Ganić Amir
42. Hodović Sead
43. Delahmetović Almedin
44. Begić Džemal
45. Obrt Hašimović
46. Kapo Abid
47. Dlakić Dževad
48. Hašimović Osman
49. Karišik Suvad
50. Jašarević Jasmin
51. Ruvić Irfan
52. Ajdinović Mustafa
53. Alijagić Muamer
54. Baković Salčo
55. Hasandić Senad
56. Hodžurda Miralem
57. Brkić Suad
58. Breščić Zijad
59. Čakalović Midhat
60. Madžid Avdagić
61. Halilović Džemil
62. Halilović Džemil
63. Bešlić Muamer
64. Zerdo Kasim
65. Hasić Asim
66. Kamenjaš Elvedin
67. Karamustafić Samra
68. Ohran Zahid

 

 

POMOĆNICA NAČELNICE

Edina Ferizović