6. sjednica Općinskog vijeća Visoko 31.03.2017.

Obavještava se javnost da će se 6. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziv 2016 – 2020. godina) održati: 31.03.2017. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati, sa slijedećim:

D N E V N I M R E D O M

1. Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Prijedlog osnove programa i politike Općinske načelnice za mandatni period 2016 – 2020. godina
IZVJESTILAC: Amra Babić, Općinska načelnica Visoko

3. Nacrt Strategije razvoja turizma na području općine Visoko za period 2016-2024. godina
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

4. Prijedlog Programa lokacija i naknada za privremeno zauzimanje javne površine na području općine Visoko za 2017. godinu
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

6. Prijedlog akta iz imovinsko-pravne oblasti
(Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa dogradnje vodovodnog sistema Visoko – podsistem Moštre)
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

7. Izvještaj o provođenju politike i radu Općinske načelnice i o radu općinskih službi Općine Visoko za period 01.01.2016 – 31.12.2016. godine, sa izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2016. godini
IZVJESTILAC: Amra Babić, Općinska načelnica Visoko i pomoćnici Općinske načelnice

8. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2016. godini
IZVJESTILAC: Melina Travančić-Hodžić, Općinski pravobranilac

9. Vijećnička pitanja i inicijative

Materijale za tačke dnevnog reda možete preuzeti na slijedećem linku:

https://www.dropbox.com/…/m8qmrg…/AAAN7mNpJcbqE3J6rqq-2HdYa…

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

Red. br. Komisija Datum Vrijeme

1. Komisija za izbor i imenovanja 27.03.2017. 16:00
2. Komisija za društvene djelatnosti 28.03.2017. 16:00
3. Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju 29.03.2017. 15:00
4. Komisija za statut i propise 29.03.2017. 16:00

 

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulasku u salu.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Visoko
Bajro Fejzić, s.r.