6. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko 29.04.2021.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20) , a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 6. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko

saziv 2020 – 2024 godina održati:

29.04.2021. godine (četvrtak) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, sa početkom u 14:00 sati

sa sljedećim:

                                                               D N E V N I    R ED

       1.  Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća Visoko

       2.   Izvještaji o radu, sa finansijskim izvještajem Savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za  

            2020.godinu,

               IZVJESTILAC: predsjednici Savjeta mjesnih zajednica,Edina Ahmetović, pomoćnica  

              Gradonačelnika  i Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

       3.  Izvještaji o radu javnih ustanova u 2020. godini, sa planom i programom rada javnih  

        ustanova i finansijskim planom za 2021. godinu

       Izvještaji o radu upravnih  i nadzornih odbora javnih ustanova  u 2020. godini

            3.1. JU Dom zdravlja Visoko

            3.2. JU Centar za socijalni rad Visoko

            3.3. JU Gradska biblioteka Visoko

            3.4. JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

            3.5. JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko

            3.6. JU Zavičajni muzej Visoko

        IZVJESTILAC:Edina Ferizović,pomoćnica Gradonačelnika, predsjednici upravnih i  

              nadzornih odbora i direktori javnih ustanova

4.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta  

     Grada Visoko   i kapitalnih ulaganja viših nivoa vlasti za 2021.godinu (cestovna

      infrastruktura, javna rasvjeta, mostovi, vodovodna, kanalizaciona mreža i  ostali

      projekti)

        IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

5.  Prijedlog programa ulaganja iz Fonda korišćenja šuma

        IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

  6.  Nacrt odluke o uslovima i načinu držanju pasa, te načinu postupanja sa napuštenim i   

       izgubljenim psima na području  na području Grada Visoko

               IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

       7.  Prijedlog odluke o  imenovanju predsjednice i člana Gradske izborne komisije

             Visoko

               IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar  Gradskog vijeća Visoko

       8.  Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:

            8.1.Prijedlog odluke o prestanku statusa dobra u općoj upotrebi na dijelu parcele

                  k.č. 2981 KO Visoko

            8.2.Prijedlog odluke o prodaji nekretnina parcele označene kao k.č. 2938/1  i 

                   k.č. 2981/2 KO Visoko

            8.3.Prijedlog odluke o prihvatanju poklona nekretnina značene kao k.č. 40/7 KO

                  Kula Banjer

            8.4.Prijedlog odluke o prihvatanju poklona nekretnina značene kao k.č. 1930/4 KO

                  Koložići

                  IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

        9.  Prijedlog odluke o  davanju na korištenje nekretnine parcela k.č. 183/1 KO Dobrinje

                 IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnicaGradonačelnika

      10.  Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta GradaVisoko za 2020.godinu,

               IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnicaGradonačelnika  i predstavnikZdravstvenog 

                savjeta GradaVisoko

      11. Informacija o stanju i poslovanju privrede na području Grada Visoko u 2020.godini i

            utvrđivanju prijedloga   mjera za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, sa posebnim    

            osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja,

         IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu

      12. Informacija o  socijalnom stanju stanovništva Grada Visoko

               IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnicaGradonačelnika i predstavnikJU Centar  za  

               socijalni  rad  Visoko

      13. Vijećnička pitanja i inicijative

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni re

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđene mjere epidemiološke zaštite, uz nošenje zaštitne opreme, držanja propisanog rastojanja i poštujete raspored sjedenja u sali Kulturnog centra Altindag , kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

Red. brKomisijaDatumVrijeme
1.Komisija za društvene djelatnnosti27.04.2021.god.14:00 sati
2.Komisija za prostorno planiranje,   uređenje i ekologiju27.04.2021.god.15:30 sati
3.Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja28.04.2021.god.14:00 sati
4.Komisija za statut i propise28.04.2021.god.15:30 sati
      
PREDSJEDAVAJUĆI Gradskog vijeća Visoko
      Nikola Pekić,s.r.

Materijal na linku:
https://www.dropbox.com/sh/slm7qfe8h5s83dm/AAAX2-DGhZ5VccUdvZkIatuOa?dl=0