5. sjednica Općinskog vijeća Visoko

ODRŽANA 5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

U subotu, 25.02.2017. godine održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Visoko u Velikoj sali sa početkom u 11:00 sati. Sjednici su prisustvovali pored Općinske načelnice mr.sci Amre Babić, 24 vijećnika, pomoćnici Općinske načelnice i šefovi odsjeka, a vijećnica Nedžla Greda je najavila odsustvo. Na sjednici se raspravljalo o 11 tačaka Dnevnog reda koje su izglasane kako slijedi:

1. Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Visoko usvojen je sa 24 glasa ZA.


2. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora i načinu provođenja izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama općine Visoko za mandatni period 2017 – 2021. godine jednoglasno je usvojen sa 24 glasa ZA.


3. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Visoko sa 24 glasa ZA jednoglasno usvojen.


4. Prijedlog Odluke o regulisanju saobraćaja u sekundarnom centru Šareni Hanovi – općina Visoko je tačka Dnevnog reda kojoj je najviše posvećeno pažnje i o kojoj se najviše raspravljalo na 5. sjednici Općinskog vijeća i koja je usvojena sa 14 glasa ZA, 7 PROTIV i 2 UZDRŽANA.


5. Prijedlog Odluke o granicama i zonama gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta na području općine Visoko je usvojena sa 23 glasa ZA.


6. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici za zaključenje Ugovora o kupoprodaji parcele (k.č.br. 2091/2 KO Gračanica) vijećnici su usvojili sa 23 glasa ZA.


7. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu također je usvojen sa 23 glasa ZA.


8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu je usvojen sa 24 glasa ZA.


9. Informacija o stanju privrednog i opšteg kriminaliteta, bezbjednosti saobraćaja na području općine Visoko u 2016. godini je usvojena sa 23 glasa.


10. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje, realizovanim podrškama u 2016. godini i mjerama unapređenja stanja u ovoj oblasti je usvojena sa 22 glasa ZA.

Press Općine Visoko

Visoko.gov.ba