5. sjednica Gradskog vijeća Visoko 25.03.2021.

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 5. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina održati:

25.03.2021. godine (četvrtak) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, sa početkom u 14:00 sati

sa sljedećim:

                                                               D N E V N I    R ED

  1.  Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Visoko
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Gradskog vijeća na Sporazum o sufinansiranju nabavke RTG aparata za potrebe JU“ Dom zdravlja“ Visoko, između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Grada Visoko
    1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Gradonačelniku Grada Visoko da potpiše sporazum o sufinansiranju nabavke RTG aparata za potrebe JU „Dom zdravlja“ Visoko između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Grada Visoko
  3. Prijedlog osnove programa i politike gradonačelnika za mandatni period 2020-2024

            IZVJESTILAC: Gradonačelnik

4.   Nacrt odluke o usvajanju regulacionog plana “Ravne” Visoko

        IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

        5.   Nacrt odluke o provođenju regulacionog plana “Ravne”Visoko

        IZVJESTILAC:Nidžara hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

6.   Nacrt akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Grada Visoko za period do 2030. godine

        IZVJESTILAC:Emir Fejzović, pomoćnik Gradonačelnika

7.   Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Visoko i aktivnostima Gradonačelnika i o radu gradskih službi uprave u 2020. godini, sa izvještajem o rješavanju upravnih i vanupravnih predmeta u 2020. godini

       IZVJESTILAC: pomoćnici Gradonačelnika

8.   Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva Visoko u 2020. godini

       IZVJESTILAC: Gradski pravobranilac

  9.   Izvještaj o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2020. godinu

        IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

 10.   Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća Visoko

        IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća

    11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina na području Grada Visoko

           IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnik

    12. Prijedlog odluke o umanjenju naknada za zauzimanje javne površine za postavljanje ljetne/zimske bašte i kioska za prodaju štampe u 2021. godini na području grada Visoko

          IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

    13.  Prijedlozi akata iz imovinsko – pravne oblasti:

    13.1. Prijedlog odluke o prodaji k.č. 908/3 KO Alaudin,

    13.2. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupnje k.č. 843 KO Buci,

           13.3. Prijedlog odluke  o uspostavi prava stvarne služnosti k.č. 409 KO Čekrčići,

    13.4. Prijedlog zaključka,

    13.5. Prijedlog odluke o uspostavi prava stvarne služnosti k.č. 35 KO Uvorići,

           13.6. Prijedlog odluke o prestanku statusa dobra u općoj upotrebi k.č. 88/3 KO         Gračanica,

    13.6.1. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine k.č. 88/3 KO Gračanica,

           13.7. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine K.č. 4582, k.č. 4583, k.č. 4586/3, k.č. 4580, k.č. 4525//, k.č. 4584, k.č. 4581/1, k.č. 4586/1, k.č. 4579, k.č. 4581/2, k.č. 4588 KO Visoko

           IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

   14.   Odluka o razrješenju predstavnika Grada Visoko u Skupštini Javnih preduzeća Grada Visoko

           IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu

   15.   Odluka o imenovanju predstavnika/punomoćnika Grada Visoko u Skupštine Javnih preduzeća Grada Visoko

      IZVJESTILAC: Suada Koljenović, šef Odsjeka za privredu

   16. Stav po inicijativi vijećnice Zijade Smailagić

           IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika 

           16.1. Stav poinicijativi vijećnika Bajre Fejzića

           IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

   17. Odluka o odgađanju izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama Grada Visoko za     mandatni period 2021-2025 godina

           IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnika

   18.  Vijećnička pitanja i inicijative

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

Red. brKomisijaDatumVrijeme
1.Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja23.03.2021.14:30
2. Komisija za Statut i propise23.03.2021.15:00
3. Komisija za društvene djelatnosti24.03.2021.14:00
4.Komisija za prostorno planiranje,   uređenje i ekologiju24.03.2021.15:00
      
PREDSJEDAVAJUĆI Gradskog vijeća Visoko
      Nikola Pekić,s.r.

Materijal možete preuzeti na sljedećem linku https://www.dropbox.com/sh/bjrhv7kqxjbufw1/AAB5hqzNhWxaB47d3XN7-Ooia?dl=0,