4. sjednica Općinskog vijeća Visoko 27.01.2017.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 4. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziv 2016 – 2020. godina) održati:

27.01.2017. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati,

sa slijedećim:

D N E V N I M   R E D O M

 

1.Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Urbanističkog plana za urbano područje Visoko za period 2016 – 2034. godina,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

3. Prijedlog Odluke o provođenju urbanističkog plana za urbano područje Visoko za period 2016 – 2034. godina,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana Ozrakovići,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

5. Prijedlog Odluke o provođenju Regulacionog plana Ozrakovići,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

6. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta “Sebilj” Visoko,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

7. Prijedlog Zaključaka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini javnih preduzeća za donošenje Statuta Javnih preduzeća Općine Visoko,

  1. Statut JKP “Visoko” d.o.o. Visoko,
  2. Statut JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko,
  3. Statut JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Visoko,
  4. Statut JP “Radio i televizija Visoko” d.o.o. Visoko,
  5. Statut JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko.

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice i Nadzorni odbori Javnih preduzeća

8. Prijedlog Odluke o visini naknade za Nadzorne odbore javnih preduzeća, Upravne i Nadzorne odbore javnih ustanova i visini plaća za rukovodioce javnih preduzeća i javnih ustanova Općine Visoko,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

9. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JP “Radio i televizaija Visoko” d.o.o. Visoko za razrješenje članova Nadzornog odbora JP “Radio i televizija Visoko” d.o.o. Visoko i konačno imenovanje Nadzornog odbora JP “Radio i televizija Visoko” d.o.o. Visoko,

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

 

10. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko za razrješenje člana Nadzornog odbora JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko i imenovanje člana Nadzornog odbora JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko na kraći period,

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

 

11. Prijedlog Odluke o kriterijima za imenovanje Upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Visoko,

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

 

12. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog prostora na području općine Visoko za 2017. godinu,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 

13. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 

14. Prijedlog akta iz imovinsko-pravne oblasti,

(Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta označenog kao k.č.br. 214/4 KO Dobrinje)

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 

15. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2016. godinu,

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

 

16.Vijećnička pitanja i inicijative.

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

I – KOMISIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I EKOLOGIJU

Održat će sjednicu 24.01.2017. godine (utorak) u 15,00 sati.

II – KOMISIJA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Održat će sjednicu 24.01.2017. godine (utorak) u 16,00 sati.

III – KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA

Održat će sjednicu 25.01.2017. godine (srijeda) u 15,00 sati.

IV – KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

Održat će sjednicu 25.01.2017. godine (srijeda) u 16,00 sati.

V – KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

Održat će sjednicu ____.01.2017. godine (___________) u ______ sati.

PREDSJEDAVAJUĆI

Općinskog vijeća Visoko

Bajro Fejzić