4. Međunarodni festival muzike i folklora “Ljeto u Bosni i Hercegovini “

Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” i ove godine organizuje Međunarodni festival muzike i folklora „Ljeto u Bosni i Hercegovini  “, a u sradnji sa Evropskom asocijacijom festivala (EAFF), koja je partner UNESCO-a. Cilj Festivala je  afirmacija  Bosne i Hercegovine  i njenih prirodnih ljepota. Cilj je svakako i proširenje turističke ponude, kao i afirmacija, kako naših, tako i  kulturnih vrijednosti drugih naroda.  Festival će se održati  19-24. jula 2019 godine, a na festivalu će učestvovati 8 muzičkih i folklornih grupa  sa 265 učesnika iz 6 zemalja. Pored obilaska kulturno-historijskih i turističkih znamenitosti centralne Bosne, grupe će održati tri koncerta u Ilijašu (20. jula), Vogošći (21. jula) i u Visokom u okviru manifestacije “Visočko ljeto” 23. jula.

S poštovanjem,

BZK “Preporod”

Općinsko društvo Visoko