35 obrtnika ostvarilo poticaj za proizvodnju povrća i cvijeća u plastenicima

REZULTATI JAVNOG POZIVA ZA POTICAJ PLASTENIČARIMA OBRTNICIMA ZA PROIZVODNJU POVRĆA I CVIJEĆA U PLASTENICIMA

U cilju poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje Općinska načelnica je dana 18.12.2017. godine raspisala Javni poziv za poticaj plasteničarima obrtnicima za proizvodnju povrća i cvijeća u plastenicima.

Visina poticaja iznosila je 200,00 KM/obrtu koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Na ovaj Javni poziv pristiglo je 36 zahtjeva, a 35 zahtjeva su ispunili uslove iz Javnog poziva, te je na taj način realizovana i ova vrsta poticaja, a isplaćena sredstva su u visini od 7.000 KM.

 

SPISAK LICA KOJA SU OSTVARILA PRAVO NA POTICAJ MOŽETE VIDJETI OVDJE

 

Obavještenje poljoprivrednicima

 

U cilju poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje Općinska načelnica je dana 18.12.2017. godine raspisala Javni poziv za poticaj plasteničarima obrtnicima za proizvodnju povrća I cvijeća u plastenicima. Visina poticaja iznosila je 200,00 KM/obrtu koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Na ovaj Javni poziv pristiglo je 36 zahtjeva, a 35 zahtjeva su ispunili uslove iz Javnog poziva, te je na taj način realizovana i ova vrsta poticaja, a isplaćena sredstva su u visini od 7.000 KM

 

 

 

 

 

U prilogu se nalazi spisak lica koja su ostvarila pravo na poticaj:

Rb. Ime Prezime
1. Nukić Hidajeta SPD Pili
2. Dervišbegović Adnan SO ADNA
3. PP Beganović
4. PP Sunce
5. PD Softić
6. PP Kopači
7. PP Jusufović
8. SO Herceglija Aid
9. PP Planinčić
10. PP Rasad
11. PP Agrolepić
12. PP Jagoda
13. PP Hadžiosmanović
14. PP Omanović Haris
15. PP Rusmila
16. PP Kardaš
17. PP Extrada
18. SOP Dervišbegović Mirsad
19. PP Smajlović
20. Berbić Jasmin
21. PP Džera
22. PP Hodžić
23. AS Farma
24. Emina Hadžiasimbeg
25. PP V-Srce
26. PP Florens
27. Čelebić Mahir
28. Čelebić Omer Bildo Company
29. PP Sudžuka
30. PP Royale
31. SPD Dinar Samir
32. PP Džafić
33. SO Vrt
34. PP Bašta
35. PP Semić

 

 

 

 POMOĆNICA NAČELNICE

Edina Ferizović