31. sjednica OV Visoko: “Ljudi vam ne vjeruju, do sada su ih varali, ne vjeruju da vi nećete”

31. sjednica Općinskog vijeća Visoko je održana danas sa početkom u 10:10h. Sjednici su u većem dijelu fizički prisustvovali svi vijećnici, ali značajan dio njih nije imao ništa da kaže ni po jednoj tački dnevnog reda. Sjednica je trajala 7 sati. Definitivno najviše vremena, najviše pažnje ali i najinteresantnija tačka je bila 5. tačka koja se ticala cjenovnika JKP Visoko. Ipak vijećnici su prihvatili većinu cjenovnika.

Izvještaj po tačkama dnevnog reda možete pogledati ispod:

D N E V N I    R E D 

1. Izvod iz zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Tačka je usvojena jednoglasno

2. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Čekrekčije”
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Izvjestilac je dodatno pojasnio ovu Odluku, te dodao da ovaj dokument mora barem još dva puta doći na Vijeće. Načelnica Babić je dodala da će ovaj dokument koštati oko 80 000 KM, te da će se vjerovatno u kapitalnim ulaganjima za sljedeću godinu planirati proširivanje i pojačavanje mosta koji vodi u Čekrekčije (koje se i dalje zvanično tako zovu, ali će se ići u proceduru izmjene ovog, ali i naziva Veliko Čajno/Čajangrad). Ova Odluka je usvojena jednoglasno (24 glasa ZA). Nakon Što je Odluka usvojena, zapelo je na dodatnim zaključcima, sporan je onaj koji zahtjeva od privrednih subjekata da finansijski pomognu izradu plana i pitanju zakonitosti ovakvog zaključka. Nakon toga je zakazana pauza od 15 minuta da se pronađe zakonsko rješenje. Ipak, iako je Zaključak usvojen sa 23 ZA i 2 UZDRŽANA.

3. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

Saznali smo da je nemali broj ovakvih cesta u Visokom te da će njihovo razvrstavanje promijeniti i neka od saobraćajnih pravila na tim cestama. Mirza Omanović (SDA), Dejan Šćepanović (SDP), Elvir Špiodić (Nezavisni vijećnik) i Mirnes Fatić (BPS) su pitali da li se planira praviti posebna budžetska stavka za rekonstrukciju ovih cesta, da li je moguće natjerati investitore da ulažu u ceste, kako nerazvrstane ceste održavati itd… U pauzi koja je trajala 15 minuta u toku ove tačke, održana je sjednica Kolegija kojom je djelimično izmjenjena ova Odluka. Na kraju, Odluka je usvojena jednoglasno (25 ZA)

4. Nacrt Odluke o općinskim komunalnim taksama
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice 

Nakon pokretanja procedure o ocjeni ustavnosti stare Odluke o općinskim komunalnim taksama od strane kladionica, Ustavni sud FBiH je donio odluku da je ta odluka neustavna. Zbog toga se danas ova odluka danas opet našla na dnevnom redu. Samo jedan član odluke nije ustavan, te ono što je najbitnije, ne postoji pravni osnov da kladionice zahtjevaju povrat tih sredstava. Odluka je usvojena jednoglasno (25 ZA)

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnike JKP “Visoko” d.o.o. Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice
IZVJESTILAC: predstavnik JKP “Visoko” d.o.o. Visoko

Prvi je o cjenovniku govorio direktor JKP Visoko, a nakon njega smo imali pitanje Mirze Bukića (ASDA) zašto nema njegovog amandmana koji je dostavljen za prošlu sjednicu po istoj tački. Nakon njega je Dejan Šćepanović (SDP) pitao da li je realno da cijena mehanizacije košta jednako i ljeti i zimi, šta znače indirektni troškovi infrastrukture, zašto nema kalkulacija da znamo kako su formirane cijene. Takođe i Husnija Merdić (BPS) je pitao da li na cijenu utiče i to što JKP Visoko ima relativno redovnu naplatu od građana, te da li bi se s tim u vezi mogle cijene i sniziti da naplata bude bolja, Adnan Frljak (Nezavnisni klub) je pitao da li postoji ekonomska opravdanost ovih cijena, Begić Nevzeta (SBB) je pitala zašto je JKP Visoko kaže da tura smeća na Mošćanicu košta 112 KM, a općina kaže da košta 200 KM, ko plaća priključak na vodu za novoizgrađene stanove, na čiju inicijativu se vrši provjera vodomjera jer je cijena ogromna, kakve gubitke na mreži za električnu energiju ima JKP Visoko, zašto je cijena ručnog i mašinskog čišćenja kanalizacije ista, te da se pojasni 826 KM za topli obrok za svakog radnika, i da je zgražava činjenica da je potvrda o izmirenju dugova 20 KM. Na ovo pitanje Hadžialić odgovorio da je zadovoljan naplatom ali da „ima ljudi koji su zaježljivi i traže neka svoja druga prava“, pogotovo mali privrednici koji preregistruju svoje firme a dug ostane na staroj firmi i cijena te potvrde je napravljena zbog toga, a kalkulacija nema zato što ih nema nigdje u okruženju i da u nekim priključcima se troši više novca, a u nekim manje te je nemoguće tačno iskalkulisati. Načelnica je rekla da „čestitim građanima“ ne trebaju potvrde, već samo onim koji kalkulišu. Adnan Frljak (Nezavisni klub) rekao da naši građani „pale auto čak i kad hoće da idu da vrše nuždu, troše 15 miliona maraka na budaleštine kao alkohol, kladionice, kafe“ te da cijene vode, odvoza smeća i kanalizacije trebaju da se povećaju. Na kraju, rasprava je završila verbalnim sukobom Mirze Bukića (ASDA) i načelnice Babić o povjerenju mještana Očaza, Gornjeg Moštra i Zimče vlasti zbog nesaniranja deponije, otprilike bismo to mogli sumirati kao “Ljudi vam ne vjeruju, dosada su ih varali, ne vjeruju da vi nećete prevariti”.

Većina cjenovnika je usvojena i to: Cjenovnik za korištenje vode za fizička lica je usvojen (21 ZA i 3 UZDRŽANA), Cjenovnik za korištenje vode za pravna lica je usvojen (19 ZA i 5 UZDRŽAN), Cjenovnik za održavanje vodomjera je usvojen (17 ZA, 6 UZDRŽAN i 1 PROTIV), Cjenovnik za radove na vodovodnoj mreži je usvojen (18 ZA, 5 UZDRŽAN i 1 PROTIV), Cjenovnik za radove na kanalizacionoj mreži je usvojen (18 ZA, 5 UZDRŽAN 1 PROTIV), Cjenovnik za usluge posebnog odvoza komunalnog otpada je usvojen (16 ZA, 7 UZDRŽAN i 1 ROTIV), Cjenovnik za radove mehanizacije je usvojen (17 ZA, 6 UZDRŽANIH i 1 PROTIV), Cjenovnik za radove, takse i izdavanje saglasnosti NIJE usvojen (7 ZA, 16 UZDRŽANIH i 1 PROTIV), Cjenovnik za radove i ostale usluge je usvojen (18 ZA, 5 UZDRŽANIH i 1 PROTIV), Cjenovnik odvodnje otpadnih voda je usvojen (16 ZA, 7 UZDRŽANIH i 1 PROTIV), Cjenovnik za kanalizaciju za pravna lica je usvojen (16 ZA, 7 UZDRŽANIH i 1 PROTIV), Amandman Mirze Bukića (ASDA) o smanjenju cijene za odvoz smeća sa 3 KM + PDV na 2 KM + PDV je usvojen (18 ZA, 5 UZDRŽANIH i 1 PROTIV), Cjenovnik za odvoz smeća za fizička lica je usvojen (23 ZA i 1 UZDRŽAN), Cjenovnik odvoza smeća za pravna lica je usvojen (18 ZA, 5 UZDRAŽNIH i 1 PROTIV). Usvojen je (24 ZA) i zaključak da se u narednih pola godine pratiti realizacija izvršenja ovih cjenovnika i da će se JKP Visoko predložiti promjene ukoliko to bude potrebno Nakon glasanja načelnica Babić se obratila vijećnicima i rekla da je usvajanjem amandmana Mirze Bukića (ASDA) nanesena direktna šteta JKP Visoko, te da će realizacija tog amandmana smanjiti prihode preduzeća za trećinu, te da će ona (načelnica) poduzeti sve zakonom dozvoljene aktivnosti da spriječi Vijeće da nanosi štetu preduzeću.

 

Nakon ove tačke je data pauza za ručak.

6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Programa utroška namjenskih sredstava za korištenje državnih šuma na području općine Visoko, za 2015. godinu
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Bez rasprave i dodatnih pitanja Zaključak je usvojen jednoglasno (25 ZA)

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komsije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

Zekija Omerbegović se izvjestila vijećnike da Komisija za izbor i imenovanja nije zasjedala i donijela stav o ovom Rješenju, pa je zbog toga predsjedavajuća Mateša Bukva (SDA) dala pauzu od 15 minuta za vrijeme koje je zasjedala Komisija. Komisija se nakon zasjedanja kratko oglasila, a bez duže rasprave Rješenje je usvojeno jednoglasno (25 ZA).

8. Informacija o sportskim rezultatima, stanju sporta i sportskih objekata na području općine Visoko za 2014. godinu
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Elvir Špiodić (Nezavisni vijećnik) je pitao šta Općina može da uradi da se poprave sale osnovnih škola, dok je Dejan Šćepanović (SDP) kritikovao principi dodjele sredstava za poticanje sporta. Dalibor Tomičić (SDP) je naglasio da se mora ići ka višim nivoima i izmjenama zakona koji uređuju ovu oblast da se dozvoli upliv privatnog kapitala u sport. Na kraju Informacija je usvojena jednoglasno (23 ZA)

9. Vijećnička pitanja i inicijative

O ovoj tački ćemo pisati u narednim danima.

Komentari

komentara

Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.