31.dec. 1362. – U dubrovačkim arhivama prvi put se spominje podgrađe Visokog ili Podvisokog

31.dec. 1362. – U dubrovačkim arhivama prvi put se spominje podgrađe Visokog ili Podvisokog.
(Desanka Kovačević – Kojić, Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države, Sarajevo, 1978.)

visoko.ba