30. sjednica OV Visoko: “Politički smo najmanje bitno vijeće u Visokom ikad”

U velikoj sali općinske zgrade je dana u 10:05 počela 30. sjednica OV Visoko. Na sjednici vijeća je odsutna Aida Zerdo iz Nezavisnog kluba. Sjednica je trajala 6 sati i svjedočili smo danas nekoliko interesantnih rasprava. Nakon tri godine možemo reći da se u ovom vijeću bili ljudi koji su na sjednicama isključivo dizali ruku onako kako im nadređeni naredi, a da je bilo jako malo onih koji su zaista radili na sjednicama vijeća. Izbori su za malo više od godinu dana i očekujemo sve duže i burnije rasprave.

Izvještaj po tačkama dnevnog reda:

 1. Izvod iz zapisnika 29. sjednice Općinskog vijeća Visoko;

Izvod je usvojen sa 22 glasa ZA (Dejan Šćepanović (SDP) je kasnio)

 1. Nacrt Odluke o usvajanju Urbanističkog projekta “Centar” Visoko,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice;

Po novom projektu ne predviđa se izgradnja garaže, a na njenom mjestu se predviđa izgradnja „centralnog“ trga. Saznali smo da su vijećnici dobili dva pisma, jedno od Antović Zdenka, drugo od grupe građana (Mitrović Predrag i ostali) koji su tražili usvajanje ovog plana, te da su pisma jedno protiv drugog. Izet Smajević (Nezavisni vijećnik) je pitao da li će ovaj Nacrt kršiti imovinska prava, dok je Dalibor Tomičić primjetio da ovaj projekt na terenu ne pravi nikakave izmjene te rekao da će objema rukama glasati za ovaj Nacrt samo ako mu neko objasni kako zgrada Muzeja ne pripada „užem centru grada“. Nacrt te dodatni zaključci (otvara se javna rasprava u trajanju od 30 dana i za to se zadužuje nadležna služba) su usvojeni sa 18 glasova ZA, 6 uzdržanih.

 1. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Grad” Visoko,

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice;

Ovom Odlukom se regulišu zapravo samo granice koje obuhvata ovaj Regulacioni plan. Odluka je na kraju usvojena jednoglasno (23 ZA), uz pitanje Adnana Frljka (Nezavisni klub) o tome kako on ne može u ŠARENIM HANOVIMA graditi objekat na svojoj parceli, a neko može na tuđoj.

 1. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti JKP “Visoko” d.o.o. Visoko,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice i predstavnik JKP “Visoko” d.o.o. Visoko;

JKP „Visoko“ planira kupovinu cisterne i provođenje javnih nabavki za kupovinu nafte. Promjena je da JKP više neće točiti gorivo na benzinskim pumpama po utvrđenim cijenama nego će kupovati naftu po „jeftinijim cijenama“. Direktor Hadžialić je rekao da je u njegovoj bivšoj firmi se tako poslovalo, te da je u periodu dok je nafta koštala 2.30, firma je kupovala po cijeni od 1.80 KM. Interesantno je da u dokumentaciji nigdje ne postoji predviđeno kolika će to biti ušteda, dakle ne postoji finansijski plan, na šta je Izet Smajević (Nezavisni vijećnik) rekao da se ova odluka donosi na osnovu „osjećaja uvaženog direktora da bi MOGLO biti ušteda, ali da on ne može reći da će to biti ušteda od toliko i toliko KM“. Takođe u sklopu ovih proširenja ovlasti predviđeno je i proširenje djelatnosti na kopneni prevoz, takođe bez kalkulacija. Ipak je odluka usvojena sa 19 ZA i 5 uzdržanih, uz zaključak da se uz ovakve i slične odluke u budućnosti dostavi i mišljenje nadzornog odbora.

 1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik JKP “Visoko” d.o.o. Visokom

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice i predstavnik JKP “Visoko” d.o.o. Visoko;

Na inicijativu direktora Hadžialića ova Odluka je povučena sa današnjeg dnevnog reda, te će se naći na dnevnom redu sljedeće sjednice jer su materijali za ovu tačku vijećnicima prekasno dostavljeni.

 1. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju s ciljem podrške radu ustanova kulture od značaja i interesa za BiH,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice;

Mirza Bukić (ASDA) je predložio da se ovo podrži ali uz zaključak da naša općina ne daje 30.000 KM već maksimalno 5.000 do 10.000 KM. Nekoliko vijećnika je napomenulo da građani Visokog nemaju mogućnost liječenja u Sarajevu, te da Visoko od toga ne bi imalo nikakve koristi od ovog memoranduma. Na kraju izglasan je prijedlog da se pristupi potpisivanju Memoranduma ali da općina izdvoji 10.000 KM, 16 vijećnika je bilo ZA dok je 7 bilo uzdržanih.

 1. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Visoko za razrješenje člana NO i imenovanja na kraći period,

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar OV;

Raspravu o ovoj tački je obilježila rečenica Adnana Frljka (Nezavisni klub) „Eto ja sam u vlasti, opzicija sam, vlast sam.“ i rasprava između Frljka i Dejana Šćepanovića (SDP). Zaključak je usvojen sa 16 glasova ZA i 7 uzdržanih.

 1. Izvještaj o realizaciji programa rada OV Visoko za period I – VI 2015. godine, sa realizacijom zaključaka OV,

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar OV;

U startu je bilo mnogo nejasnoća o samom značaju ovog Izvještaja jer je pitanje da li vijećnici ocjenjuju sami sebe ili ocjenjuju općinske službe. Vjerovatno najtačnija rečenica o ovoj tački je ona koju je Dejan Šćepanović izgovorio „Mi smo dozvolili da ovo vijeće postane potpuno nebitno kada smo sekretaru dali pravo glasa na Kolegiju, kad smo dopustili da opozicija napusti sjednicu, kad nismo odgovorili na pitanje koje sam postavio prije tri godine i mnoge druge stvari. Danas nam je dignitet srozan i politički smo najmanje bitno vijeće od nezavisnosti“. Nakon nekoliko pitanja i duže rasprave pristupilo se glasanju. Izvještaj je usvojen sa 16 glasova ZA, 2 PROTIV, a 3 glasa uzdržana. Uz Izvještaj je usvojen zaključak da se uz ove izvještaje dostavlja i broj postavljenih, odgovorenih i neodgovorenih vijeničkih pitanja.

 1. Izvještaj o izvšenju budžeta Općine Visoko za I – VI 2015. godine,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice;

Nakon nekoliko i pitanja i kraće rasprave Izvještaj je usvojen sa 15 ZA i 7 uzdržanih. Uz izvještaj je i usvojeno nekoliko zaključaka o ravnomjernoj raspodjeli sredstava.

 1. Informacija o aktivnostima za ostvarivanje prava i pomoći u cilju poboljšanja stambenog i socio-ekonomskog položaja branilaca i njihovih porodica,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice;

Nakon jednog pitanja Elvira Špiodića (nezavisni vijećnik) i kratke disukusije Nevzete Begić (SBB) pristupilo se glasanju. Informacija je usvojena jednoglasno (22 ZA).

 1. Vijećnička pitanja i inicijative;

 

O ovoj tački ćemo pisati u narednim danima.

Komentari

komentara

Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.