3. sjednica Gradskog vijeća Visoko 29.01.2021.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11,02/14, 02/19) i („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/20) , a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 3. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina održati:

29.01.2021. godine (petak) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, sa početkom u 14:00 sati

sa sljedećim:

                                                             D N E V N I M   R E D O M

       1.  Izvod iz zapisnika sa 1. konstituirajuće i 2. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

      2.  Nacrt budžeta  Grada  Visoko za 2021. godinu

        IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

     3.  Nacrt  odluke o izvršenju budžeta  Grada Visoko za 2021. godinu

        IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

4.    Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2021. godinu

          IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko   

 5.  Izvještaj o realizaciji  Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2020. godinu

          IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

      6.  Prijedlog odluke o  visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne

      površine stambenog  prostora na području Grada Visoko za 2021. godinu

      IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

      7.  Prijedlog odluke o   visini i  načinu plaćanja naknada za pogodnost korištenja    i  

              uređenje gradskog  i  ostalog građevinskog zemljišta na području Grada Visoko

      IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

8.  Prijedlozi akata iz imovinsko- pravne oblasti:

    8.1. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za prodaju nekretnine k.č. 350     

           KO Gorani

    8.2. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za prodaju nekretnine k.č. 11    

           KO Buci , k.č. 16 KO Buci i k.č. 30 KO Buci

    8.3. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za prodaju nekretnine k.č. 395

            KO Gorani

    8.4. Prijedlog zaključka o izjašnjenju na ponudu za prodaju nekretnine k.č. 672/1 i

           k.č. 673 KO Tušnjići

    8.5. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Općinskom sudu Visoko za upis

           prava korištenja na nekretnini  k.č. 74/2 KO Kula Banjer

             IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

   9.  Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje upravnog odbora Javne ustanove

            „Dom    zdravlja“  Visoko

             IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

   10.  Prijedlozi odluka  o  Gradskoj izbornoj komisiji Visoko:

            10.1. Prijedlog odluke o razrješenju predsjednice Gradske izborne komisije Visoko

  10.2. Prijedlog odluke  o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje predsjednika       

           Gradske   izborne komisije Visoko

             IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar    Gradskog  vijeća Visoko

    11. Vijećnička pitanja i inicijative

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Gradskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća, kako slijedi:

Red. brKomisijaDatumVrijeme
1.Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja26.01.2021.15:30
2.Komisija za statut i propise26.01.2021.16:00
3.Komisija za društvene djelatnnosti27.01.2021.14:30
4.Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju27.01.2021.15:00
      

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđene mjere epidemiološke zaštite, uz nošenje zaštitne opreme, držanja propisanog rastojanja i poštujete raspored sjedenja u sali Kulturnog centra Altindag , kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.

PREDSJEDAVAJUĆI
Gradskog vijeća Visoko
      Nikola Pekić,  s.r.