Home ZDK Politika 29. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

29. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

0
29. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Na osnovu člana 20. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 5/11), sazivam 29. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 02.10.2015. godine (petak) u 900 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 27. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 14.09.2015. godine;
 2. Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Informacija o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2014. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Zaključka o nominiranju kandidata za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje sa područja Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Općini Žepče, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinasiranju izgradnje vodovodne mreže u naselju Preko, općina Žepče;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Društvu socijalnih radnika Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške organizaciji I. Godišnje stručne konferencije socijalnih radnika u BiH;
 7. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija“ Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku inkubatora za čuvanje koncentrata trombocita za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstva JU Kantonalna bolnica Zenica za refundaciju troškova finansiranja nabavljene opreme od firme “Siemens”d.o.o. Sarajevo;
 10. Prijedlog Odluke o uvjetima i kriterijima za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih;
 11. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koalicije političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec septembar 2015. godine;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti JU Osnovna škola „Gazi Ferhad-beg“, Jablanica, Tešanj o rušenju objekta tzv. „Stara škola“ u Jablanici;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ iz Zenice na ime pomoći za organizaciju 19. Bajramskog malonogometnog turnira „Zeničkih mahala“;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstva Odbojkaškom klubu „Maglaj“ iz Maglaja na ime pomoći za plaćanje kotizacija takmičenja za jesenji dio sezone 2015/2016 godine.1

Komentari

komentara