27. januara 1993. godine jedinice 302. mtbr Visoko sa OpŠO Visoko pojačavaju odbranu sela Bilalovac27. januara 1993. godine jedinice 302. mtbr Visoko sa OpŠO Visoko pojačavaju odbranu sela Bilalovac

Dana 27. januara 1993. godine jedinice 302. mtbr Visoko u susjedstvu sa OpŠO Visoko ojačale su odbranu sela Bilalovac na općini Kiseljak prema Busovači i tako onemogućile blokadu grada Fojnice, koja bi nastala da je došlo do spajanja HVO Busovače i HVO Kiseljaka preko Bilalovca.

Izvor: “Na razmeđu milenija” Hasib Mušinbegović