Zavičajni muzej Visoko: Hadžijina Voda

Povodom nastupajućeg muslimanskog praznika – Bajrama, za koji su vezani i obredi hadža, podsjetit ćemo se na jedan interesantan visočki toponim koji je dobio naziv upravo po hadžskom obredu odnosno po osobi koja nakon obavljanja pete islamske dužnosti – hadža stiče zvanje hadžija.

U urbanoj zoni Visokog postoji naselje naziva Hadžijina Voda. Samo ime govori da je naselje dobilo ime po “vodi” odnosno javnoj česmi koja se tu nekad nalazila, a ova je opet dobila ime po hadžiji čije ime nam nije poznato. Poznato je da su nekad javne česme bile mjesta okupljanja, razgovora i druženja, tako da je svaka mahala imala svoju česmu. Da li je mahala odnosno česma dobila ime po hadžiji koji je bio njen vakif ili je naziv nastao zbog toga što su po kazivanju starijih Visočana hadžije nekada kretale i ispraćane na hadž upravo s ovog mjesta, ne možemo sa sigurnošću tvrditi.

Činjenica je da hadžije iz Visokog već odavno ne kreću na svoj blagoslovljeni put ka Medini i Meki s ovog mjesta, česme više nema ondje gdje se nekad nalazila, ali je do danas sačuvan toponim da nas podsjeća na neka ranija vremena.

Također, ostala je i fotografija “Na Hadžijinoj Vodi” nastala u periodu dok je česma stajala između današnjeg kafea “Karo” i apoteke “Nera” u Visokom.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!

Uposlenici Zavičajnog muzeja – VisokoFotografija:
Iz Fototeke Zavičajnog muzeja, kolekcija “Ljudi i predjeli iz Visokog” autora M. Gavrilovića, inv.br. 71/71.

Fotografija je nastala u periodu između dva svjetska rata, od 1930. do 1940. godine.

Zavičajni muzej Visoko