25.10.1985. – Doc.dr. Mehmed Kardaš

Mehmed Kardaš, rođen je 25. 10. 1985. godine u Visokom, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 2008. godine, a maja 2013. godine odbranio je magistarski rad “Jezik i grafija srednjovjekovne bosansko-humske epigrafike”.

Pedagoško iskustvo stjecao je radeći kao profesor Bosanskog jezika i književnosti u Srednjoškolskom centru “Hazim Šabanović” u Visokom i Gimnaziji “Visoko”. Radio je na Institutu za jezik (Odjeljenje za Historiju jezika).
Predmet njegovog naučnog interesovanja je korpus srednjovjekovnih bosanskih spomenika, a naročito digitalizacija toga korpusa.
U okviru projekata Međunarodnog Foruma Bosna digitalizirao je psaltir iz Hvalovog zbornika za knjigu Bosanski psaltir (ur. Lejla Nakaš i Catherine Mary MacRobert, Sarajevo,2012), te Vrutočko bosansko četveroevanđelje (ur. Lejla Nakaš, Sarajevo, 2014). Ispred stručnog tima Zavičajnog muzeja Visoko, a u suradnji sa Orijentalnim institutom u Sarajevu, učestvovao je u izradi poglavlja Običaji i predaje unutar monografije Visoko i okolina kroz historiju II, osmanski period.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorirao 2018. godine

Doktorska disertacija pod naslovom “Jezik i grafija Kopitarova bosanskog četveroevanđelja u kontekstu bosanske crkvenoslavenske pismenosti” odbranjena je pred Komisijom koju su činili: akademkinja Anica Nazor (HAZU), akademik Stjepan Damjanović (HAZU) i dr. sc. Marinka Šimić (Staroslavenski institut u Zagrebu).
Doktorska disertacija, rađena pod mentorstvom prof. dr. Matea Žagara (Filozofski fakultet Zagreb) i prof. dr. Lejle Nakaš (Filozofski fakultet Sarajevo), bavi se rukopisom koji pripada srednjovjekovnoj Crkvi bosanskoj.

Mehmed Kardaš radi na Filozofskom fakultetu u Sarajevu u zvanju docenta, gdje drži nastavu iz Staroslavenskog jezika, Historijske gramatike i Historije književnog jezika. Član je bosanskohercegovačkog tima u međunarodnom projektu “Općeslavenski lingvistički atlas” (OLA) koji vodi Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Autor je knjiga:
“Jezik i grafija srednjovjekovne bosanske epigrafike”
“Bosansko četveroevanđelje: Sofijski odlomci”
“Konkordancijski rječnik ćiriličnih natpisa srednjovjekovne Bosne”
“Kopitarovo četveroevanđelje – monografija”
te je koautor “Bosanskohercegovačkog lingvističkog atlasa: Fonetika” 

Ovom prilikom dr. Mehmedu Kardašu želimo sretan rođendan i svaki uspjeh u daljoj akademskoj karijeri.

visoko.ba