Radni sastanak Meldine Ugarak i ministra Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

POSJETA FEDERALNOM MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Dana 15.07.2019.godine v.d.direktorica JU „Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama“ Zeničko-dobojskog kantona Meldina Ugarak održala je sastanak sa gospodinom Veskom Drljačom, ministrom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Tema ovog sastanka bila je uspostava saradnje između pomenutog ministarstva i JU  „Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama“ Zeničko-dobojskog kantona, odnosno uključivanje i drugih nivoa vlasti u sistemsko rješavanje pitanja brige o osobama sa poteškoćama u razvoju.

Uzimajući u obzir dosadašnju saradnju između dvije institucije koja se ogleda u sprovedbi raznih projekata , prvenstveno dodjeljivanju sredstava po osnovu projekta Dječiji tjedan, koji se održava svake godine u mjesecu oktobru pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, v.d.direktorica je naglasila potrebu potpisivanja Protokola o saradnji između ove dvije institucije.

V.d.direktorica Ugarak Meldina uputila je inicijativu i pozvala ministra Drljaču, da se ovo ministarstvo uključi u predstojeće aktivnosti koje se planiraju sprovesti u organizaciji Ustanove, a na federalnom nivou, krajem tekuće godine.

Također, v.d.direktorica Ugarak izrazila je nadu u još bolju saradnju i podršku od strane ovog ministarstva, naglašavajući da je JU  „Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama“ Zeničko-dobojskog kantona jedina ustanova u Bosni i Hercegovini sa riješenim pitanjem pružanja usluga osobama s poteškoćama sa područja cijelog Zeničko-dobojskog kantona i da kao takav  primjer treba da služi i drugim kantonima.

zastitinas.ba