23.10.2017. – Reaktivirano UG „VIPS“ Visoko

Udruženje mesoprerađivača „VIPS“ Visoko

Odlučeno je da se reaktivira Udruženje mesoprerađivača „VIPS“ Visoko, sa sjedištem u Arnautovićima br. 1.

Za predsjednika je izabran Edin Babić, za podpredsjednicu Nevzeta Babić – Goralija, dok je za sekretaricu imenovana Aida Babić.

Upravni odbor Udruženja čine 3 člana: Ibrahim Ibrišević, Belmin Mehmedagić i Muhamed Dervišević.

Više informacija o narednim koracima reaktiviranog Udruženja „VIPS“ ponudili su nam novoimenovani predsjednik i podpredsjednica ovog mesoprerađivačkog Udruženja.

„Nakon niza neuspjelih pokušaja da okupimo mesoprerađivače na jednom mjestu, večeras smo se konačno uspjeli skupiti u priličnom broju.

Odlučili smo da reaktiviramo „VIPS“, jer želimo da kao Udruženje ostvarimo neke ciljeve koje ne možemo realizirati kao pojedinci.

Smatramo da je „VIPS“ dobro započeta priča prije dosta godina, koja, nažalost, nije uspješno završena i mi sada želimo da „oživimo“ ovo Udruženje.

Siguran sam da će ovo Udruženje donijeti veliki napredak u našem poslu“, izjavio je Edin Babić – predsjednik „VIPS“ – a, koji je pozvao sve mesoprerađivače sa područja općine Visoko da se priključe ovom Udruženju.

Podpredsjednica „VIPS“ – a Nevzeta Babić – Goralija je istakla da je cilj Udruženja da promoviše visočke proizvode, koji su prepoznatljivi u svijetu i u bliskoj budućnosti trebaju da zauzmu mjesto koje im pripada.

„Prvenstveni cilj je povratak tradicionalnom načinu proizvodnje.

Želimo da brendiramo naše proizvode i da ih zaštitimo, tu prije svega mislim na visočku pečenicu i suđuku, po kojoj smo prepoznatljivi.

Djelovanje putem Udruženja će nam omogućiti da lakše ostvarimo planirane ciljeve, želimo da omasovimo „VIPS“, da nam se pridruže svi mesoprerađivači sa područja općine Visoko, jer zajedno smo jači“, poručila je Nevzeta Babić – Goralija.