21 visočkom privrednom subjektu omogućen otpis zateznih kamata

Nakon inicijative zastupnika Mirze Ganića: 21 visočkom privrednom subjektu omogućen otpis zateznih kamata

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i doopunama zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, objavom u Službenim novinama F BiH u maju ove godine, bosanskohercegovačkim a time i visočkim privrednicima je omogućen otpis zateznih kamata po osnovu dospjelih, a neplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine. Otpis je omogućen poreznim obveznicima koji izmire dug u cjelosti i to u periodu 12 mjeseci po stupanju na stanu ovog zakona.

Izmjene i dopune navedenog zakona rezultat su napora zastupnika u ZD P F BiH Mirze Ganića, jer je Vlada F BiH radeći na ovim izmjenama u velikoj mjeri uvrstila Ganićeve amandmanske pojedinosti. U toku 2015. i 2016. godine u postupku prinudne naplate evidentirano je novih 43.567.866,46 KM po osnovu obračunate, a neizmirene zatezne kamate na glavnicu (utvrđenu sa 31.12.2016. u iznosu 185.775.413,89 KM). Stoga je zastupnik Ganić predložio zakonsku olakšicu kojom bi se produžio period za otpis kamata.

-Vodilja je bila da se povećaju efekti naplate glavnog duga, a s druge strane da se pruži podrška slabijim poreznim obveznicima i nastavku njihovog poslovanja, istakao je federalni zastupnik Ganić.

Prema podacima Kantonalnog ureda porezne uprave Zenica, u kalendarskoj 2015 i 2016. godini, po ovom osnovu naplaćeno je glavnice 3.758.924,35 KM, a otpisano je zatezne kamate 25.740.162,96 KM. S primjenom ovog zakona povećana je i naplata te je samo na području Zeničko-dobojskog kantona naplaćeno javnih prihoda 16.904.634,58 KM.

-Iz Visokog je podnesen 21 zahtjev za otpis zateznih kamata, na osnovu čege im je i omogućen otpis kamata u iznosu 111.057,64 KM. Što se tiče Zeničkog-dobojskog kantona, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode F BiH je omogućio punjenje kantonalnog budžeta za 1.140.846,33 KM i otpis zateznih kamata za 343.586,72 KM. Ovo je korisno za Federaciju BiH, a time i za državu, a privrednike smo potaknuli da nastave privređivati, dodao je federalni zastupnik Mirza Ganić.

Prema pregledu Porezne uprave, kantonalnog ureda Zenica, zaključno sa 31.08.2018., od 12 općina na području ZDK najviše zahtjeva je upućeno od visočke privrede (21), s glavnicom od 359.802,05 KM i zateznom kamatom 111.057,64 KM, dok nije bilo zahtjeva iz Doboj-Juga, Usore i Vareša. Po jedan zahtjev je stigao iz Maglaja i Zavidovića, tri iz Žepča, četiri iz Breze, pet iz Olova, deset iz Kaknja, 20 zahtjeva iz Zenice, te 17 iz Tešnja.