21. sjednica Općinskog vijeća Visoko 27.07.2018.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

 

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 21. sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

 

27.07.2018. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati.

 

sa slijedećim:

 

D N E V N I M      R E D O M

 

 

1. Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Visoko

 

2. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Visoko za 2018.godinu

IZVJESTILAC: Edin Džafić, predsjednik Komisije i Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

 

3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko saziva 2016 – 2020. godina

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

 

4. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JKP “Visoko” d.o.o. Visoko za razrješenje i konačno imenovanje člana Nadzornog odbora JKP “Visoko” d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Suada Koljenović, predsjednik Komisije i Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

 

5. Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti:

a) Prijedlog odluke o kupovini parcele k.č. 687/3 KO Alaudin

b) Prijedlog odluke o zamjeni suvlasničkih udjela na k.č. 684/6 i k.č. 684/1 KO Alaudin

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice

 

6. Izvještaj Etičke komisije za period I-VI 2018.godine

IZVJESTILAC: Edin Lopo, predsjednik Komisije i Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

 

7. Vijećnička pitanja i inicijative

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

Red. br.

Komisija

Datum

Vrijeme

1.

Komisija za društvene djelatnosti

25.07.2018.

15:30

2.

Komisija za prostorno planiranje, uređenje

i ekologiju

25.07.2018.

15:00

3.

Komisija za statut i propise

25.07.2018.

16:00

4.

Komisija za izbor i imenovanja

24.07.2018.

16:00

 

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulasku u salu.

 

MATERIJAL ZA 21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO MOŽETE PREUZETI OVDJE

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Općinskog vijeća Visoko

Bajro Fejzić, prof.

 

 

Press Općine Visoko