In memorijam: Salih Čajić

Salih Čajić – Salko (07.10.1936. – 14.04.2003.)

Rođen u Travniku, a Visokom je posvetio svoj život. Bankar, ekonomista, jedan od direktora IGM-a. IGM podigao na noge kada su svi digli ruke od njega kao i staru ciglanu.
Direktor tadašnjeg “Veleprometovog” OOUR-a “Inpro”. U “Velepromet” uveo elektronsku obradu podataka. Direktor “Zanatskog centra”, sad se po njegovim projektima i idejama grade šetališta.
U vrijeme agresije na BiH dao dva automobila, dva kompjutera, kupio pušku, a da ne spominjem da mu je sin Bahtijar cijeli rat bio na linijama. Iz “Zanatskog centra” otišao u mirovinu, a preselio na Ahiret na današnji dan 14.04.2003. godine.

Salih Čajić je rođen u Travniku 07.10.1936. Ostao ratno siroće sa jedinom sestrom 1942. kada su mu oca ubili njemci, a majka umrla.
Sestra Hanifa Čajić radila kao babica u Visokom dok nije prešla u Sarajevo.
Salih osnovnu školu završava u Travniku, a srednju poljoprivrednu u Banjoj Luci.
Biva odmah zaposlen u Zadruzi u Travniku.
Dolazi u Visoko 50-ih godina. Kad se oženio Šerifom – Mašom Čajić. na njenu inicijativu nastavlja školovanje u Varaždinu gdje, zbog već velikih obaveza jer je bio radoholičar, uspjeva završiti višu ekonomsku školu.

Zahvaljujemo se na informacijama njegovj djeci.