2019. nije protraćena … Nju nisu pojeli skakavci

“Na kraju 2019. nalazimo se na pozicijama koje smo trebali osigurati na samom početku godine, u januaru. Međutim, 2019. nije protraćena uzalud i bez rezultata. Nju nisu pojeli skakavci”, rekao je Izetbegović na novogodišnjoj konferenciji za novinare SDA.

Prema njegovim riječima, bila je to godina u kojoj su odbranjeni ustavnopravni poredak BiH, vladavina zakona, strateški ciljevi integrisanja BiH u EU i NATO, i bazični demokratski princip poštovanja volje birača u sklapanju postizbornih koalicija.

Sve navedeno, kako je rekao, bilo je napadnuto i dovedeno u pitanje.

“Mukotrpna politička i psihološka bitka nije izgubljena. Bilo je raznovrsnih napada na BiH, njene institucije, na istinu o njenoj prošlosti, a u osnovi svih ovih napada je bio pokušaj da se volja entiteta nametne državi”, naglašava Izetbegović.

Krenulo je, prisjeća se lider SDA, sa pokušajem unošenja entitetske zastave u sale Predsjedništva BiH, nastavilo se neustavnom proslavom Dana RS, prenose Vijesti.ba.

“Četnici su se postrojavali u Višegradu i pjevali prijeteće pjesme. Crtale su se karte velike Srbije, uvodili rezervni sastavi policije RS, naoružani vojnim naoružanjem, donosile odluke kojima NSRS pokušava voditi politiku koja je u isključivoj nadležnosti države”, naveo je Izetbegović.

Odlukama o vojnoj neutralnosti i zaustavljanju NATO integracijskih procesa BiH, nastavlja lider SDA, blokirano je formiranje i rad Parlamenta BiH, zaustavljeno imenovanje delegacije BiH pri Vijeću Evrope, a sve s ciljem da se ovakvim ultimatumima partnerski politički blok, predvođen sa SDA, prisili na ustupke koji bi vodili demontiranju ustavnopravnog sistema u zemlji i rušenju vladavine zakona.

“Strateški principi kojima se pokušava pravno utemeljiti supremacija entiteta nad državom, su sadržani u zaključcima Glavnog odbora SNSD-a iz septembra i u Deklaraciji NSRS iz oktobra 2019. Njima se proklamira pravo na samoopredjeljenje, odnosno na otcjepljenje. RS se pokušava pozicionirati kao nosilac suvereniteta”, kaže Izetbegović.

Traži se, nastavlja, ukidanje bonskih ovlasti i odlazak OHR-a, poništavanje ranijih odluka kojima je ojačana država kroz prenos nadležnosti. Podriva se pozicija Ustavnog suda i pravosudnog sistema na državnom nivou.

“Kroz cijelu 2019. smo svjedočili najdirektnijim i najopasnijim napadima na stabilnost i suverenitet BiH od vremena potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Suprotstavili smo se stvaranjem partnerskog političkog bloka, čiji temelj je od početka bio predsjednički dvojac Džaferović-Komšić, te intenzivnom saradnjom sa predstavnicima međunarodne zajednice”, naveo je Izetbegović.

PIC i OHR su se, dodaje, konačno pokrenuli, barem na verbalnom nivou.

“Njihovo višegodišnje tolerisanje neupitnih antidejtonskih djelatnosti, neustavnih referenduma, negiranja genocida i dodjela odlikovanja osuđenim ratnim zločincima u velikoj mjeri je ohrabrilo bujanje separatističkih tendencija”, naglasio je Izetbegović.

Stvari se izgleda, smatra predsjednik SDA, konačno mijenjaju, prenose Vijesti.ba.

“Odlučne reakcije na Deklaraciju NSRS, jasan izvještaj visokog predstavnika Vijeću sigurnosti UN-a, u kojem je precizno rečeno ko pravi probleme u BiH, kao i njegova izjava da razmatra nametanje zakona o zabrani  negiranja genocida bude nadu da će PIC i OHR u budućnosti konkretnije raditi posao na koji ih obavezuje Aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma”, poručio je Izetbegović.

Misija EU u BiH i ambasadori Kvinte, predvođeni ambasadorom SAD-a, pružili su nam najkonkretniju podršku i pomogli u iznalaženju rješenja po pitanju odnosa i saradnje BiH sa NATO-om.

“Sporazum koji smo, uz medijaciju ambasadora EU, 5. avgusta potpisali Čović, Dodik i ja, definisao je prioritete u djelovanju budućeg Vijeća ministara i trasirao rješenja za odnos BiH sa NATO savezom. Prihvaćen je princip poštovanja i provođenja relevantnih zakona i strategija kada su u pitanju integracijski procesi”, istakao je Izetbegović.

Pregovori u Predsjedništvu BiH, bazirani na ovim principima, uz prisustvo i medijaciju predstavnika zemalja Kvinte, nastavljeni su u narednih nekoliko mjeseci i ishodili su rješenjem prihvatljivim za sve strane, prenose Vijesti.ba.

“Rješenje nije prihvatljivo jedino za dio opozicije, onu u RS i onu u FBiH. Ove dvije opozicije tvrde dijametralno suprotne stvari. Anuliraju argumente jedni drugih i time potvrđuju da je postignut valjan balans i kompromis”, dodaje Izetbegović.

O Programu reformi

Šta je ustvari taj valjani kompromis, pita se Izetbegović – je li to ANP, je li to aktivacija MAP-a ili ne?

“Dakle, to je modifikacija ANP-a sa kojom su zadovoljni članovi Predsjedništva BiH, zadovoljni ambasadori Kvinte, predvođeni sa SAD-om, zadovoljan NATO štab u Briselu, i zadovoljni građani BiH, kojima je preko glave kriza i napetosti u zemlji”, tvrdi Izetbegović.

Pojašnjava da se BiH od 2009. godine nalazi u okviru MAP-a, koji nije bio aktiviran zbog tzv. talinskog uvjeta. Prošle godine NATO je odustao od tog uvjeta i u decembru pozvao BiH da preda svoj prvi ANP.

Na bazi ovog poziva, dodaje Izetbegović, izrađen je ANP od strane Komisije za saradnju sa NATO-om, poslan u prednacrtu od strane Vijeća ministara u Brisel i prihvaćen bez primjedbi. A zatim su krenula poznata politička prepucavanja, blokade, entitetske odluke o vojnoj neutralnosti, optužbe za izdaju.

“Kroz mukotrpan proces, program je zatim modificiran, malo u sadržaju, nešto više u nazivu, i usvojen. Sad se zove Program rerormi. Nije nazvan godišnjim, ali u tekstu je definisano da se odnosi na period novembar 2019.-novembar 2020. I ovdje ću stati – pametnom dovoljno”, poručio je Izetbegović.

O koaliciji SDA-SBB-DF

Pitanje novinara bilo je da li je SDA platila visoku cijenu koalicije sa SBB-om i DF-om, s obzirom da im je u Vijeću ministara BiH prepustila dva ministarska mjesta, ali i poziciju premijera u Vladi KS.

“Nije visoka cijena napraviti jedan snažan bošnjačko-bosanski blok. To je prvi fokus SDA, da stvorimo jedan snažni front koji će moći iznijeti ono što nas čeka i u ovom mandatu. Niko se u SDA nije odupirao tome, dapače dobijao sam redovito podršku, pa čak i pljesak ljudi”, odgovara Izetbegović.

Poruka da će u Sarajevu bosanski opredijeljen Hrvat, koji je bio u Armiji BiH, dodaje Izetbegović, biti na čelu Vlade je poruka da Hrvati ne samo da su ravnopravni, nego da mogu biti i vođe u Sarajevu, Tuzli, Zenici, tamo gdje Bošnjaci čine većinu.

Novinari su ga pitali i da li je rekonstrukcija Vlade KS dogovorena 17. maja ili 13. decembra, te zašto sporazum SDA-DF-SBB nije sadržajniji?

“Mi smo 17. maja usvojili 15 principa i prioriteta koji su vrlo koncizni. Daju sasvim dobar okvir, i tada smo dogovorili državni i federalni nivo. Sarajevo tada još nismo bili dogovorili. Ostalo smo završili prije desetak dana i zaokružili kompletnu vertikalu država-FBiH-svi kantoni”, pojasnio je Izetbegović.

SB