2. sjednica Općinskog vijeća Visoko 02.12.2016.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredaba o otvorenosti sastanaka za javnost, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

 

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 2. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati:

02.12.2016. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati,

sa slijedećim: 

D N E V N I M   R E D O M

1. Izvod iz zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Visoko


2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Visoko za period I – VI 2016. godine

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice


3. Nacrt Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice


4. Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice


5. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2017. godinu

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća


6. Vijećnička pitanja i inicijative

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

 

I – KOMISIJA ZA BUDŽET, FINANSIJE I EKONOMSKA PITANJA

Održat će sjednicu 30.11.2016. godine (srijeda) u 15,00 sati.

II – KOMISIJA ZA STATUT I PROPISE

Održat će sjednicu 30.11.2016. godine (srijeda) u 16,00 sati.

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Općinskog vijeća Visoko

Bajro Fejzić, s.r.