19. sjednica Općinskog vijeća Visoko 25.05.2018.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

 

 

O B A V I J E S T

 

Obavještava se javnost da će se 19. sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

25.05.2018. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati.

 sa slijedećim:

 

D N E V N I M   R E D O M

 

Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Visoko

 

1. Prijedlog odluke o  određivanju predstavnika Općine Visoko u Skupštine javnih preduzeća Općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice i Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

 

3. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini javnih preduzeća Općine Visoko za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta javnih preduzeća:    

 

-JKP “Visoko” d.o.o. Visoko

-JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko

-JP “Radio i televizija Visoko” d.o.o. Visoko

-JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice i Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

 

4. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine u Skupštini JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko za razrješenje i konačno imenovanje člana Nadzornog odbora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice i Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

 

5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o održavanju i korištenju zemljišta u vlasništvu Općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

 

6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program zauzimanja javnih površina u svrhu postavljanja bašta u 2018.godini

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

 

7. Nacrt odluke o komunalnom redu

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik načelnice

 

8. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina Općine Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

 

9. Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća u 2017. godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2018. godinu

9.1. Izvještaj o radu Nadzornih odbora javnih preduzeća u 2017. Godini

-JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko

-JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko

-JP „Radio i televizija Visoko“ d.o.o. Visoko

-JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice i predstavnici javnih

preduzeća,

10. Informacija o socijalnom stanju stanovništva na području Općine Visoko u 2017. godini.

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice i predstavnik JU Centar za socijalni rad Visoko

 

11. Vijećnička pitanja i inicijative

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

Red. br.

Komisija

Datum

Vrijeme

1.

Komisija za društvene djelatnosti

22.05.2018.

15:00

2.

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

22.05.2018.

15:30

3.

Komisija za izbor i  imenovanja

22.05.2018.

16:00

4.

Komisija za statut i propise

23.05.2018.

15:30

5.

 

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja

23.05.2018.

16:00

 

Napomena: Molimo Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko, kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulasku u salu.

 

 

Materijal za predložene tačke dnevnog reda možete preuzeti na slijedećem linku:

https://www.dropbox.com/sh/ewfolp6u6wp1wdx/AAAHcp3g22v6UQtoxSCXq_gja?dl=0