187 stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola

Dodjela stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja općine Visoko za 2017/2018. godinu.

Na raspisani javni poziv prijavilo se ukupno 218 aplikanata od kojih je 187 ostvarilo pravo na stipendiju. Sredstva su uplaćena u ponedjeljak, 23. april, i to maloljetnim licima na račune njihovih roditelja, a punoljetnim osobama na njihove lične račune.

 Općina Visoko je kreirajući Budžet za 2018. godinu, izdvojila ukupno 26.500 KM (uračunata i sredstva iz Budžetske rezerve) za stipendije nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola kao dodatni motivirajući faktor za njihova ostvarenja.