18. sjednica Općinskog vijeća Visoko 27.04.2018.

Obavještava se javnost da će se 18. sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016. – 2020. godina) održati:

27.04.2018. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati.

 

sa sljedećim:

D N E V N I M   R E D O M

 

1. Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Prijedlog odluke o  usklađivanju planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnicaOpćinske načelnice

3. Prijedlog odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o obrazovanju Kolegija OpćinskogVijeća Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

4. Prijedlog akata iz imovinsko-pravne oblasti : Prijedlog odluke o prodaji zemljišta JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica  i uspostavi prava služnosti

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

5. Izvještaj o radu javnih ustanova u 2017. godini, sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2018. godinu

–  Izvještaj o radu upravnih  i nadzornih odbora javnih ustanova  u 2017. godini

JU  Dom zdravlja Visoko,

JU Gradska biblioteka Visoko,

JU Zavičajni muzej Visoko,

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,

JU Centar za kulturu i informisanje Visoko,

JU Centar za socijalni radVisoko,

JU KSC Mladost Visoko.

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice, predsjednici upravnih i nadzornih odbora i direktori javnih ustanova

6. Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta Općine Visoko u 2017. godini

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice  i predstavnik Zdravstvenog savjeta Općine Visoko

7. Informacija o stanju i poslovanju privrede i utvrđivanju prijedloga mjera za kreiranje boljeg poslovnig ambijenta, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti zapošljavanja

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

8. Vijećnička pitanja i inicijative

 

Materijal za predložene tačke dnevnog reda, možete preuzeti na slijedećem linku:

https://www.dropbox.com/sh/hrv5ak70h0dcto2/AADilTDzyGcsXYp_R5wE6JP5a?dl=0

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

Red. br.

Komisija

Datum

Vrijeme

1.

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

24.04.2018.

14:30

2.

Komisija za društvene djelatnosti

24.04.2018.

15:00

3.

Komisija za statut i propise

25.04.2018.

15:30

4.

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja

25.04.2018.

16:00

 

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulasku u salu.

 

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Općinskog vijeća Visoko

 Bajro Fejzić, prof,s.r.