17. sjednica Općinskog vijeća Visoko 30.03.2018.

Obavještava se javnost da će se 17. sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

 

30.03.2018. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati

 

sa slijedećim:

 

D N E V N I M   R E D O M

 

1.      Izvod iz zapisnika sa 16. i II Tematske sjednice Općinskog vijeća Visoko

2.      Izvještaj o ostvarivanju politike Općine i aktivnostima Općinske načelnice Visoko i o radu Općinskih službi uprave općine Visoko u 2017. godini, sa Izvještajem o rješavanju upravnih predmeta u 2017. godini

IZVJESTILAC: Općinska načelnica Visoko i pomoćnici Općinske načelnice

3.      Izveštaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2017. godini

IZVJESTILAC: Općinski pravobranilac

4.      Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

5.    Prijedlog odluke o načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, poslovnih zona, ulica, trgova i kućnih brojeva na području Općine Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice

6.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o načinu, postupku dodjele u zakup i visini naknade za poslovne prostore kojima pravo raspolaganja ima Općina Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice

7.    Prijedlog odluke o utvrđivanju prestanka statusa javno dobro na nekretnini označenoj kao k.č.1764/2 KO Gračanica

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice

8.   Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina označenih kao k.č. 1764/2 KO Gračanica za nekretninu označenu kao k.č.1765/2 KO Gračanica

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice

9.      Prijedlog odluke o potvrđivanju zamjene člana Savjeta Mjesne zajednice Rosulje

IZVJESTILAC: Edina Ahmetović, pomoćnica Općinske načelnice

10.   a) Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predstavniku Općine Visoko u Skupštini JP “Visoko Ekoenergija”d.o.o. Visoko za razrješenje člana/predsjednika Nadzornog odbora “Visoko Ekoenergija”d.o.o. Visoko i imenovanje  člana Nadzornog  odbora JP “Visoko Ekoenergija”d.o.o.  na kraći period

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

 b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju i oglašavanju pozicije za člana Nadzornog odbora JP “Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

c) Prijedlog Zaključka o standardima i kriterijima za imenovanje člana Nadzornog    odbora JP “Visoko Ekoenergija”d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

11. Vijećnička pitanja i inicijative

 

Materijal za predložene tačke dnevnog reda, možete preuzeti na slijedećem linku:

https://www.dropbox.com/sh/sw9q07bje24q656/AACnDnbEqCf4qor03bU04vPna?dl=0

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

Red. br.

Komisija

Datum

Vrijeme

1.

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

26.03.2018.

15:30

2.

Komisija za izbor i imenovanja

27.03.2018.

15:30

3.

Komisija za društvene djelatnosti

27.03.2018.

16:00

4.

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja

28.03.2018.

15:30

5.

Komisija za statut i propise

28.03.2018.

16:00

 

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulasku u salu.

 

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Općinskog vijeća Visoko

 Bajro Fejzić, prof, s.r