16. sjednica Skupštine ZDK 16.12.2019.

16. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zakazane je za 16.12.2019. godine u 10,00 sati

D N E V N I R E D

1. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona – skraćeni postupak

2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu-skraćeni postupak

3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničkodobojskog kantona za 2019. godinu – Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru stalnih radnih tijela 8. saziva Skupštine Zeničkodobojskog kantona

5. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2018. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem) sa Odlukama Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, broj: 01-VI-26-R/19 o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu, broj: 01-VI27-R/19 o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu, broj: 01-VI-28-R/19 o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2018. godinu i Odlukom o rasporedu dobiti, broj: 01-VI-29-R/19 od 30.10.2019. godine

6. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu

Materijale za sjednicu možete preuzeti klikom na: 
Materijali za 16. sjednicu Skupštine ZDK