16. sjednica Općinskog vijeća Visoko

U ponedjeljak, 26. 2. 2018. godine sa početkom u 16 sati u Velikoj sali, održana je 16. sjednica Općinskog vijeća Visoko.

Sjednici su prisustvovali: Općinska načelnica mr. sci. Amra Babić, 24 vijećnika, pomoćnici Općinske načelnice, šefovi Odsjeka, općinski pravobranilac, zatim Elvedin Fišek – komandir PS Visoko, Alen Omanović – v.d. direktora JU Dom zdravlja Visoko i predstavnici medija.

Odsustvo sa sjednice je najavio vijećnik dr. Zlatko Handžić

 

Dnevni red je usvojen sa 24 glasa ZA, a na sjednici se raspravljalo o 12 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane kako slijedi:

 

1. Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Visoko

Na izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Općinsko vijeće isti usvojilo sa 24 glasa ZA

 

2. Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za2018. godinu (cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, kanalizaciona infrastruktura i mostovi)

Općinsko vijeće je, nakon rasprave, sa 22 glasa ZA , i 2 glasa PROTIV, usvojilo Prijedlog programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu (cestovna infrastruktura, javna rasvjeta, kanalizaciona infrastruktura i mostovi)

 

3. Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2018. godinu

Općinsko vijeće je, sa 22 glasa ZA, i 2 glasa PROTIV, usvojilo Prijedlog programa komunalnih djelatnosti za 2018. godinu

 

4. Prijedlog programa utroška sredstava za tekuća održavanja u 2018. godini

Općinsko vijeće je, sa 22 glasa ZA, i 2 glasa PROTIV, usvojilo Prijedlog programa utroška sredstava za tekuća održavanja u 2018. godini

 

5. Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline ZE-DO Kantona na području općine Visoko za 2018. godinu

Općinsko vijeće je, nakon rasprave, sa 21 glasom ZA, i 2 glasa PROTIV, usvojilo Prijedlog programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline ZE-DO Kantona na području općine Visoko za 2018. godinu

(U trenutku glasanja nije bio prisutan vijećnik Mirnes Fatić)

 

6. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

Općinsko vijeće je, sa 22 glasa ZA, i 2 glasa PROTIV, usvojilo Prijedlog rješenja o izmjenama i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

 

7. Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Općinskog vijeća Visoko o davanju prethodne saglasnosti na dodjelu koncesije za izgradnju male hidroelektrane mHE “Luka”, snage 1.200 kW, na rijeci Fojnici, općina Visoko, akt broj: 01/1-02-287/17 od 28.07.2017. godine

Općinsko vijeće je jednoglasno, sa 24 glasa ZA, usvojilo Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Zaključka Općinskog vijeća Visoko o davanju prethodne saglasnosti na dodjelu koncesije za izgradnju male hidroelektrane mHE “Luka”, snage 1.200 kW, na rijeci Fojnici, općina Visoko, akt broj: 01/1-02-287/17 od 28.07.2017. godine

 

8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Poslovnik Etičke komisije

Općinsko vijeće je, sa 21 glasom ZA, i 2 glasa UZDRŽAN, usvojilo Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Poslovnik Etičke komisije

(U trenutku glasanja nije bila prisutna vijećnica Zijada Smailagić)

 

9. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području Općine Visoko u 2017. godini

Nakon sadržajne i sveobuhvatne prezentacije koju je upriličio Elvedin Fišek – komandir PS Visoko, Općinsko vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno sa 23 glasa ZA, usvojilo Informaciju o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području Općine Visoko u 2017. godini

(U trenutku glasanja nije bila prisutna vijećnica Nermina Vehabović – Rudež)

 

10. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području ZE- DO Kantona u 2016. godini

Općinsko vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno sa 23 glasa ZA, usvojilo Informaciju o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području ZE- DO Kantona u 2016. godini

(U trenutku glasanja nije bila prisutna vijećnica Nermina Vehabović – Rudež)

 

11. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje i realizovanim podrškama u 2017. godini

Općinsko vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno sa 23 glasa ZA, usvojilo Informaciju o stanju poljoprivredne proizvodnje i realizovanim podrškama u 2017. godini

 

12.      Vijećnička pitanja i inicijative

 

 

Sjednica je sa radom završila u 19 sati i 50 minuta.    

 

Press Općine Visoko