16 Dana aktivizma u Visokom

Grupa za zaštitu djece općine Visoko u saradnji sa Udruženjem “Damar omladine” i Lokalnim timom
Visoko Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, uz podršku i partnerstvo World Vision-a,
organizuju i ove godine Kampanju "16 dana aktivizma". Kampanja se koristi kao organizaciona
strategija širom svijeta od strane pojedinaca i grupa, kao poziv na eliminaciju svih oblika nasilja nad
ženama i djevojčicama.
Kampanja počinje 25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a završava
10. decembra, na Međunarodni dan ljudskih prava.
Pratite nas putem naše fb stranice :

https://www.facebook.com/Grupa-za-podr%C5%A1ku-i-za%C5%A1titu-djece-i-mladih-Visoko-
1639126826375226/
Nasilje je problem cijelog društva i ne treba biti nevidljivo.