15. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona 29.10.2019.

15. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona će biti održana 29.10.2019. godine (utorak), u sali 301/III sprat Aneksa zgrade RMK Promet-a, (sjedište Kantona) u Zenici sa početkom u 10,00 sati.


D N E V N I R E D

1. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2018. godinu

2. Inicijativa Rifata Delića, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za osnivanje Kantonalnog preduzeća „Park prirode Tajan“ i izmjene i dopune Zakona o proglašenju Spomenika prirode „Tajan“

3. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva

4. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva

5. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Kantona za 2017. godinu

6. Informacija o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu

7. Informacija o koncesijama na vodama za 2018. godinu

8. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2018. godinu

9. Izvještaj o stepenu realizacije „Strategije kulturne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2014.-2020.“ za 2018. godinu

10. Izvještaj o radu JU Penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu

Materijale za sjednicu možete preuzeti klikom na: Materijali za 15. sjednicu Skupštine ZDK