15. sjednica Općinskog vijeća Visoko 26.01.2018.

Obavještava se javnost da će se 15. sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

26.01.2018. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati.

 

sa slijedećim:

D N E V N I M   R E D O M

1. Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog prostora na području općine Visoko za 2018. godinu

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

3. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2017. godinu

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

4. Vijećnička pitanja i inicijative

 

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

Red. br.

Komisija

Datum

Vrijeme

3.

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

24.01.2018.

15:30

4.

Komisija za statut

24.01.2018.

16:00

5.

Komisija za društvene djelatnosti

24.01.2018.

16:15

 

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulasku u salu.

 

SEKRETAR

Općinskog vijeća Visoko

Zekija Omerbegović, dipl. iur.

PREDSJEDAVAJUČI

Općinskog vijeća Visoko

Bajro Fejzić, prof.

 

 

 

 

 

 

Materijal za tačke dnevnog reda možete preuzeti na slijedećm linku:

https://www.dropbox.com/sh/4d4qk5w950xetuw/AACqhzvxaZDPAM98PnkcUfDqa?dl=0