15 plastenika socijalno ugroženim porodicama

Grad Visoko u saradnji sa humanitarnom organizacijom ASB donirao 15 plastenika socijalno ugroženim porodicama

Povodom implementacije projekta dodjele plastenika socijalno ugroženim porodicama sa područja grada Visoko, danas je upriličeno svečano potpisivanje Ugovora između predstavnika Grada Visoko – gradonačelnice Amre Babić, predstavnika njemačke humanitarne organizacije ASB, JU Centra za socijalni rad Visoko i krajnjih korisnika odabranih u projektu.

Sredstva za dodjelu 15 plastenika osigurao je Grad Visoko u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Republike Njemačke, a ona iznose 30. 000 KM.

Koordinator navedenog projekta je JU Centra za socijalni rad Visoko, čiji su predstavnici zajedno sa uposlenicima Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti obišli terene i odabrali korisnike u skladu sa ranije utvrđenim kriterijima.

Gradonačelnica Babić se zahvalila donatorima i partnerima koji su pomogli u implementaciji značajnog projekta za najugroženiju kategoriju stanovništva sa područja Visokog, nakon čega je svim korisnicima poželjela uspješan rad u budućnosti.

Distribucija doniranih plastenika krajnjim korisnicima očekuje se u julu tekuće godine.

Press Grada Visoko