1,5 miliona KM isplaćeno, zbog kršenja ljudskih prava iz kantonalnih budžeta

OPĆINSKI SUDOVI KRŠE ZAKON

Za tri godine samo za plate i naknade troškova zaposlenih na općinskim sudovima u FBiH iz kantonalnih budžeta odobreno je više od 170 miliona maraka. Zbog njihovog (ne)rada iz kantonalnih budžeta već je isplaćeno oko 1,5 miliona maraka zbog kršenja prava na suđenje u razumnom roku. Ovaj iznos nije konačan jer broj utvrđenih povreda prava na suđenje u razumnom roku, kao i iznosi obeštećenja stranaka, imaju trend rasta

 

Piše:A. Omerović

Od 2014. godine u pravosuđe u BiH uloženo je više od 19 miliona eura iz IPA-e u cilju poboljšanja efikasnosti, profesionalnosti, nezavisnosti i odgovornosti. Koliko su efikasni i odgovorni sudovi najbolje pokazuje činjenica da su u pojedinim općinskim sudovima  u FBiH postojali predmeti koji nisu riješeni ni u roku od 15 godina od njihovog pokretanja.

U periodu 2014.-2018. godina, odlukama nadležnog suda, utvrđena je obaveza obeštećenja stranaka zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u iznosu preko 1,8 miliona maraka na teret kantonalnih budžeta. Do aprila ove godine već je isplaćeno oko 1,5 miliona maraka zbog kršenja prava na suđenje u razumnom roku. Iako je polovinom prošle godine presudom Ustavnog suda BiH naloženo Visokom sudskom i tužilačkom vijeću da u roku od 6 mjeseci poduzme sve  mjere radi otklanjanja „sistemskog kršenja  prava na suđenje u razumnom roku” revizori Ureda za reviziju institucija FbiH upozorili su da broj utvrđenih povreda prava na suđenje u razumnom roku, kao i iznosi obeštećenja stranaka, bilježe stalni trend rasta.

PREKORAČENJA ROKOVA

Revizija je utvrdila da je u svim općinskim sudovima u posmatranom periodu, došlo do prekoračenja rokova, prevashodno optimalnih, a samim time i zakonom propisanih.

U prosjeku se dvije trećine predmeta rješavalo sa prekoračenjem rokova. Iako su optimalni rokovi za rješavanje predmeta na općinskim sudovima u pravilu kraći od jedne godine “u pojedinim općinskim sudovima na području FBiH postojali su predmeti koji nisu riješeni ni u roku od 15 godine i više od njihovog pokretanja. Takođe, u općinskim sudovima postoji značajan udio predmeta koji nisu riješeni u periodu od 2 do 5 godina od njihovog pokretanja, te je evidentno da u posmatranom periodu nije došlo do smanjenja udjela ovih predmeta u ukupno neriješenim predmetima”, naveli su revizori Ureda za reviziju institucija FbiH.

Kao razloge kašnjenja u rješavanju pojedinačnih predmeta općinski sudovi navode da su uzroci objektivne prirode bez detaljnog elaboriranja i dokumentovanja navedenih razloga “npr: složenost predmeta, opterećenost postojećih sudija i stručnih saradnika sa velikim brojem zaduženih predmeta, nedostupnost stranaka, nemogućnost urednog dostavljanja, odgađanja i odlaganja procesnih radnji postupka i dr.”

Zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku najviše novca je isplaćeno zbog (ne)rada Općinskog suda u Tuzlanskom kantonu 474.535 KM. Iz budžeta Kantona Sarajevo isplaćeno je 462.654 KM, dok je potrebno isplatiti još 254.392 KM građanima čija su prava prekršena. Hercegovačko-neretvanski kanton zbog povrede ovog prava iz budžeta je isplatio 197.032 KM te treba isplatiti još 76.600 KM. Iz budžeta Unsko-sanskog kantona isplaćeno je 227.359 KM.

Revizija je obuhvatila 31 općinski sud u periodu od 2014. do 2016. godine. Obuhvaćeni su općinski sudovi u Bihaću, Bosanskoj Krupi, Cazinu, Sanskom Mostu, Velikoj Kladuši, Orašju, Gračanici, Gradačcu, Kalesiji, Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Banovićima, Kaknju, Tešnju, Visokom, Zavidovićima, Zenici, Žepču, Goraždu, Travniku, Bugojnu, Kiseljaku, Jajcu, Mostaru, Konjicu, Čapljini, Širokom Brijegu, Ljubuškom, Sarajevu i Livnu.

170 MILIONA ZA PLATE

Bitno je naglasiti da je samo za plate i naknade troškova zaposlenih na ovim sudovima od 2014. do kraja 2016. godine iz kantonalnih budžeta odobreno više od 171, 9 miliona maraka!

Uzimajući u obzir izdvojeni novac za rad ovih sudova rezultati revizije nisu nimalo ohrabrujući. Podaci Ureda za reviziju ukazuju na činjenicu da građani FBiH, zavisno od toga na kojem sudu rješavaju svoj predmet, nemaju iste mogućnosti da brzo i ekonomično ostvare svoja prava. Iako sudovi imaju obavezu da zakonito, blagovremeno i efikasno obavljaju svoje funkcije, Ured za reviziju zaključuje da postojeće trajanje rješavanja predmeta na sudovima nije ni brzo, ni efikasno.

(zurnal.info)