1429. – Dubrovačko Vijeće umoljenih je informirano da bi bosanski kralj morao biti u Visokom

02. 12. 1429. – Dubrovačko Vijeće umoljenih je informirano da bi bosanski kralj morao biti u Visokom, ili u Sutjesci ili na Bobovcu.

 

visoko.ba